Hopp direkte til innhold

Vi tar smittevern på alvor!

Vi følger til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no). Har du spørsmål, ta kontakt på telefon 400 00 445

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Annet

Psykolog

Kan hjelpe deg når du opplever redusert livskvalitet, nedsatt arbeidsevne og relasjonelle utfordringer - eller om du ønsker personlighetsutvikling.

Pris fra
1 450,- /60 min
  • Ventetid: Kort ventetid. Du trenger ikke henvisning.
  • Varighet: Første konsultasjon varer 2 timer. Ellers varer en konsultasjon 50-60 min.

Passer for

Om du opplever følgende utfordringer kan jeg tilby bistand:

  • Konflikt med leder/kollega
  • Sosial angst/sjenanse
  • Panikkangst
  • Frittflytende angst
  • Overdrevne bekymringer/grubling
  • Milde/moderate depresjoner
  • Tapsfølelser/livskriser
  • Stressmestring

I tillegg til ovenstående kan jeg også tilby bistand på arbeidsplassen med for eksempel leder- og arbeidstakerrepresentanter.

Behandlingsdetaljer

Jeg benytter en såkalt kognitiv tilnærming til vanlige emosjonelle plager som overdreven engstelse og depresjoner. Vi tar utgangspunktet i nå-situasjonen og kartlegger hvordan den enkelte klient opplever livets utfordringer og muligheter. Deretter utforsker vi sammen hvilke hindringer som gjør at en ikke greier å komme seg videre.

Kognitiv terapi dreier seg mye om å finne hvilke tanker og forestillinger en har som opprettholder negative følelser – i tillegg til å identifisere hindringer som en møter i hverdagen.

Jeg har lang erfaring med kartlegging og tiltak i forbindelse med arbeidsmiljø og konflikter i arbeidslivet. Jeg kan også tilby forelesninger og seminarer med tema ulike temaer som stress og mestring, kognitive feiltolkninger, forebygging av sykefravær, konstruktiv kommunikasjon og annet.

Jeg jobber nært med lege og annet kompetent personell og har mulighet til å trekke inn deres bistand ved behov.

Våre spesialister

Kjell Nytrø

Kjell Nytrø

Spesialpsykolog
LHL-klinikken Trondheim
454 00 903

Utdannet fra Universitetet i Oslo i 1986 og har i tillegg befalsutdanning fra Luftforsvaret. Har jobbet som konsulent og forsker ved blant annet SINTEF og NTNU i mange år og hatt fokus på psykososiale problemstillinger i arbeidslivet.

Har lang spesialistutdanning gjennom Psykologforeningen og har skrevet flere vitenskapelige artikler om arbeid og helse. Er redaktør av to lærebøker og har 14 internasjonale artikler. I de siste ti år jobbet mer som tradisjonell psykolog med en-til-en konsultasjoner.