LHL-klinikken Trondheim

Hopp direkte til innhold
Aktivitetsmedisin

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pris
925,- /60 min
 • Ventetid: Kort ventetid. Du trenger ikke henvisning.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Følelsene leves i kroppen. Vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

Passer for

 • Barn, ungdom og voksne
 • Du som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
 • Du som plages av anspenthet
 • Du som har plager relatert til pust
 • Du som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
 • Du som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Behandlingsdetaljer

Behandlingen begynner med en undersøkelse:

 • Kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster
 • Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp
 • Spørsmål om naturlige funksjoner som bl.a. søvn, sult og fordøyelse
 • Samtale om sosial situasjon, oppvekst og generell helse
 • Lydhørhet for dine tanker og motivasjon for å starte opp behandlingen

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

Hva kan skje i behandlingen?

 • Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse
 • Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner
 • Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne
 • Du oppmuntres til refleksjon og samtale over det som skjer i behandlingsrommet
 • Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen
 • Behandlingen er individuell

Hva kan oppnås i behandlingen?

 • Økt mestring og reduksjon av smerter i muskler, ledd og sener
 • Etablere en trygg og tillitsfull relasjon
 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
 • Økt kontakt med egne behov og grenser
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
 • Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres