LHL-klinikken Trondheim

Hopp direkte til innhold
Annet

Rehabilitering for muskel- og skjelettsmerter Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter - poliklinisk behandling.

Sammen med Unicare tilbyr vi et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram.

Offentlig egenandel
351,-
Dekkes av egenandel 1. Egenandel er kr 351 per konsultasjon og kr 351 for hele gruppetilbudet.

Henvisning og inntak
Henvisning sendes elektronisk av fastlege til klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, alternativt sendes det per post til St. Olavs hospital ved Tverrfaglig poliklinikk, rygg-nakke-skulder for rettighetsvurdering.

Ved godkjenning av søknaden vil du få en vurdering ved tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder. Du vil kort tid etter vurdering bli kontaktet av LHL-klinikken Trondheim sin inntakskoordinator for avtale om oppstartsdato.

Kort beskrivelse

Du tilbys et tverrfaglig, spesialisert og intensivt rehabiliteringsprogram. Du motiveres til å være en aktiv deltaker i din egen rehabiliteringsprosess. I denne prosessen er det hva som er viktig for deg og det du ønsker å oppnå, som bestemmer retningen. Det er derfor viktig at du setter deg konkrete mål. Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din.

Vi vil veilede deg og dele av vår erfaring og kunnskap slik at du kan fungere best mulig i ditt liv og se muligheter framfor begrensninger.

Passer for

Tilbudet passer for deg som har

  • muskel- og bløtdelssmerter
  • nakke- og ryggsmerter
  • skuldersmerter

Behandlingsdetaljer

Målsetting

  • Økt kunnskap og forståelse om din situasjon
  • Tilegnet erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser
  • Bedret funksjon og livskvalitet ut fra ditt ståsted
  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet / utdanning
  • Utarbeidelse av en bærekraftig plan for veien videre

Trening, læring og mestring

Timeplanen din vil inneholde individuelle og gruppebasert aktiviteter der du får veiledning av relevante fagpersoner fra ditt tverrfaglige team. Timeplanen din vil i tillegg inneholde tilrettelagt fysisk aktivitet tilpasset ditt funksjonsnivå. Det kan være gymsalaktiviteter, veiledning i treningssal, oppmerksomhetstrening, bevegelse og rytme, mediyoga.

Du vil delta på undervisning og samtalegrupper med temaer som er relevante for deg, for eksempel om fysisk aktivitet og trening, kosthold/ ernæring, søvn/smerte og stress og stressmestring. Individuelt vil du bli tilbudt samtaler med psykolog og kognitive terapeuter innen Acceptence and Commitment Therapy (ACT).

Arbeid som mål

For deg som har som mål å komme tilbake i arbeid, vil vi veilede deg i arbeidsrettede tiltak og forankre en plan for videre arbeidsdeltagelse.

Oppfølging

Det utarbeides en plan for oppfølging i samarbeid med hjemkommunen din. Tett kommunikasjon mellom LHL-klinikken Trondheim og primærhelsetjenesten er ofte av stor betydning før, under og etter behandling for at du skal kunne oppnå varige endringer.