LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering leveres av Norservice Navigator og LHL-klinikkene Trondheim. Navigator bringer inn spisskompetanse innen attføring og arbeidsmarked, mens LHL-klinikkene Trondheim har spisskompetanse innen helse og rehabilitering.

Samlet har fagteamet som jobber med tiltaket bred erfaring og kompetanse innen både attføring og helse.

Tilbys ved

Henvisning via NAV Kontakt oss

Dagtilbud for deg som trenger hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet.

Hensikten med tiltaket er å styrke din arbeidsevne, og bidra til at du settes i stand til å mestre de utfordringene som begrenser din deltagelse i arbeidslivet.

Hvem kan få tilbud?

Rehabiliteringen passer for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og har behov for bistand for å komme tilbake i arbeid. Tilbudet gjelder både for deg som er sykemeldt fra et arbeidsforhold og for deg som mottar arbeidsavklaringspenger og trenger bistand for å finne ny jobb

Om rehabiliteringstilbudet

Tilbudet har som hovedregel en varighet på fire uker, med mulighet for forlengelse i fire pluss fire uker, maksimalt 12 uker. Varigheten på det dagbaserte tilbudet skal være tilpasset ditt behov.

Du får blant annet

 • Ukentlige veiledningssamtaler med hovedveileder
 • Karriereveiledning VIP24, med kartlegging av yrkesprofil og veiledning
 • Individuelt tilpasset trening i samarbeid med fysioterapeut
 • Samarbeid/ møter med arbeidsgiver, fastlege og NAV-veileder
 • Bistand/ oppfølging på egen arbeidsplass
 • Dialogbasert undervisning i helse- og arbeidsrelaterte tema
 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
 • Bistand til å finne arbeidspraksis
 • Livsstilsveiledning
 • Bistand til å utarbeide CV og søknad
 • Mindfullness/ avspenning

Tilbudet blir tilpasset deg og dine behov.

Hvordan søker jeg?

Både du, arbeidsgiveren din og fastlege/behandler kan foreslå arbeidsrettet rehabilitering, men det er NAV som foretar den endelige vurderingen og innsøkningen. Hvert NAV-kontor har et begrenset antall plasser til disposisjon hvert år.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt:

Anne Hafeld, telefon 950 71 582, eller e-post: anne.hafeld@norservice.no

Lars Petter Myrene, telefon 452 45 610, eller e-post: lars.petter.myrene@lhl.no

 

Bilde av en timeplan for arbeidsrettet rehabiliteringEksempel på hvordan en timeplan kan se ut for en deltager i arbeidsrettet rehabilitering