LHL-sykehuset Vestfold

Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Hos oss møter du erfarne spesialister!

Lars Thomas Seeberg

Lars Thomas Seeberg

Spesialist i gastrokirurgi og generell kirurgi

Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi. Han har utdannelse fra Royal College of Surgeons i Irland og spesialistutdanning i gastrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus Ullevål, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold. Han har de siste 7 årene opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen overvektskirurgi og har utført over 1000 overvektsoperasjoner.

Han har bred kirurgisk erfaring og har betydelig kompetanse innen kreftkirurgi, overvektskirurgi, proktologi og dagkirurgiske prosedyrer. Han er instruktør i laparoskopisk kirurgi.

Han har nylig levert sin doktorgrad innen kolorektal kreftforskning.

Marius Svanevik

Marius Svanevik

Spesialist i gastrokirurgi og generell kirurgi

Marius Svanevik er spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo og spesialistutdanning i gastrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus, Sørlandet Sykehus og Sykehuset i Vestfold. Han har arbeidet de siste 5 årene som overlege ved gastrokirurgisk avdeling og opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen overvektskirurgi og annen avansert laparoskopisk kirurgi.

Han har bred kirurgisk erfaring og har betydelig kompetanse innen kreftkirurgi, overvektskirurgi, proktologi og dagkirurgiske prosedyrer. Han er instruktør i laparoskopisk kirurgi og driver med doktorgrad på forskning på overvektskirurgi.

Torbjørn Bakken

Torbjørn Bakken

Spesialist i karkirurgi og generell kirurgi

Torbjørn Bakken er utdannet ved Medisinsk fakultet fra Universitetet i Tromsø. Han er både generell kirurg og karkirurg med bred erfaring innen bløtkirurgi. Han har medisinsk kirurgisk praksis fra små sykehus i Finnmark, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.

Torbjørn Krøglid

Torbjørn Krøglid

Overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi

Torbjørn Krøglid er overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo, og har spesialistutdanning i ortopedi fra Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus.

Han har spesialisering i håndkirurgi fra Rikshospitalet 2008-10, innehar Norsk Håndkirurgisk forenings diplom og har siden 2010 som overlege stått ansvarlig for det håndkirurgiske tilbudet i Vestfold.

Torbjørn Krøglid har bred erfaring og en betydelig kompetanse innen håndkirurgi, i tillegg til mange års arbeide innen generell ortopedisk kirurgi.

Espen Møller-Hansen

Espen Møller-Hansen

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Espen Møller-Hansen er spesialist i ortopedisk kirurgi, med medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1997. Spesialisering fra Oslo Universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. 

Han har bred kirurgisk erfaring innen generell og ortopedisk kirurgi, og har arbeidet med traumatologi, barneortopedi, protesekirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi. Han har hatt fellowship-stilling ved Ryggseksjonen OUS og er per i dag den eneste i Vestfold med tilsvarende erfaring innen spinal kirurgi.

Michael Tomala

Michael Tomala

Spesialist i gynekologi og fødselssykdommer

Michael Tomala studerte medisin ved Jagiellonian University Medical College i Krakow (grunnlagt 1364). Han har spesialistutdanning fra Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus Ullevål, Radiumhospitalet og Akershus Universitetssykehus. Siste årene jobbet han i Tønsberg på Sykehuset i Vestfold.

Han har bred erfaring med utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.

Espen Berner

Espen Berner

Spesialist i gynekologi og fødselssykdommer

Lege fra Universitetet i Oslo, spesialistutdanning ved Sykehuset Innlandet Hamar-Elverum og Oslo universitetssykehus. Han har doktorgrad (phd) i kirurgiske metoder for fjerning av livmor fra Universitetet i Oslo (2014).

For tiden arbeider han som overlege ved gynekologisk avdeling Oslo universitetssykehus. Han har bred klinisk erfaring innen generell gynekologi (kvinnesykdommer) med hovedinteresse i gynekologisk kikkhullskirurgi og holder jevnlig innlegg ved internasjonale gynekologiske kongresser.

Dag Gullan

Dag Gullan

Spesialist i urologi og generell kirurgi

Dag Gullan er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet på King’s College i London og har spesialistutdannelsen fra Drammen Sykehus og Oslo Universitetssykehus.

Han har jobbet som transplantasjonskirurg på Rikshospitalet og traumekirurg i Forsvaret. Som urolog jobber han primært med utredning og behandling av kreftsykdommer i prostata, urinblære og nyrene i tillegg til generell urologi. Han har bred erfaring i vurdering av vannlatingsplager, ereksjonssvikt, lidelser i penis og scrotum.

Kathrine Aglen Seeberg

Spesialist i fordøyelsessykdommer og indremedisin

Kathrine Aglen Seeberg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har også sin spesialistutdannelse herfra. Hun har jobbet som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål i perioden 2010 - 2013 og ved Sykehuset i Vestfold fra 2013.

Hun gjør de fleste endoskopiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi og ERCP). Har mange års erfaring med utredning og behandling av pasienter med blant annet inflammatorisk tarmsykdom, leversykdommer og cøliaki.

Eirik Kittang

Dr. med. Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer.

Utdannelse fra Kirkenes sykehus, Aker sykehus og Rikshospitalet. Overlege ved Sykehuset i Vestfold Tønsberg fra 1989. Overlege leverenheten, Aker sykehus, 1996/97. Seksjonsoverlege Sykehuset i Vestfold fra 1998 til 2011. Siden overlege i deltidsstilling.

Arne Drivenes

Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer

Arne Drivenes har sin utdannelse fra Universitetet i Reykjavik på Island. Han tok embedseksamen i 1988, og etter turnustjeneste i Telemark og Sør-Trøndelag, var han militærlege i Harstad. Deretter spesialiserte han seg i indremedisin og fordøyelsessykdommer ved Sykehuset i Vestfold og på Rikshospitalet. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1997 og spesialist i fordøyelsessykdommer i 2001.
Fra 2001 har han arbeidet som overlege ved gastroseksjonen på Sykehuset i Vestfold.

Arne Drivenes har bred erfaring innen gastroenterologi og gjør de fleste endoskopiske prosedyrer, inklusive ERCP og ballongenteroskopi.

Jon Olav Grimnes

Jon Olav Grimnes

Spesialist i radiologi

Jon Olav Grimnes er spesialist i radiologi. Han har medisinutdannelse fra University of Pécs i Ungarn og spesialistutdanning i radiologi fra Diakonhjemmets sykehus, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Sykehuset i Vestfold.

Jon Olav har bred radiologisk erfaring innenfor de fleste medisinske felt med bruk av ultralyd, røntgen, CT og MR. Han har jobbet spesielt mye med kreftdiagnostikk og utredning av sykdommer i mage-tarm-systemet, samtidig som han har opparbeidet seg erfaring med lungesykdommer, nevrologi og muskel-skjelettlidelser. I tillegg har han lang erfaring med akuttradiologi, innen bløtdelsradiologi og muskel- og skjelettradiologi. Han jobber også med intervensjonsradiologi, både vaskulær og ikke-vaskulær behandling og diagnostikk.

Kontakt oss

Telefon: 980 15 000

Åpningstider telefon: mandag–fredag, kl. 09.00 – 11.00 og 12.30 – 14.00

Besøksadresse:
Harald Pedersens gate 9 (Gamle Horten Sykehus)
3182 Horten