Hopp direkte til innhold

Medarbeidere

Hos oss møter du erfarne spesialister!

Spesialister

Espen Møller-Hansen

Espen Møller-Hansen

Spesialist i ortopedisk kirurgi
LHL-sykehuset Vestfold

Espen Møller-Hansen er spesialist i ortopedisk kirurgi, med medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen 1997. Spesialisering fra Oslo Universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. 

Han har bred kirurgisk erfaring innen generell og ortopedisk kirurgi, og har arbeidet med traumatologi, barneortopedi, protesekirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi. Han har hatt fellowship-stilling ved Ryggseksjonen OUS og er per i dag den eneste i Vestfold med tilsvarende erfaring innen spinal kirurgi.

Torbjørn Krøglid

Torbjørn Krøglid

Overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi
LHL-sykehuset Vestfold

Torbjørn Krøglid er overlege og spesialist i ortopedisk kirurgi. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo, og har spesialistutdanning i ortopedi fra Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus.

Han har spesialisering i håndkirurgi fra Rikshospitalet 2008-10, innehar Norsk Håndkirurgisk forenings diplom og har siden 2010 som overlege stått ansvarlig for det håndkirurgiske tilbudet i Vestfold.

Torbjørn Krøglid har bred erfaring og en betydelig kompetanse innen håndkirurgi, i tillegg til mange års arbeide innen generell ortopedisk kirurgi.

Torbjørn Bakken

Torbjørn Bakken

Spesialist i karkirurgi og generell kirurgi
LHL-sykehuset Vestfold

Torbjørn Bakken er utdannet ved Medisinsk fakultet fra Universitetet i Tromsø. Han er både generell kirurg og karkirurg med bred erfaring innen bløtkirurgi. Han har medisinsk kirurgisk praksis fra små sykehus i Finnmark, Sykehuset i Vestfold og Akershus universitetssykehus.

Dag Gullan

Dag Gullan

Spesialist i urologi og generell kirurgi
LHL-sykehuset Vestfold

Dag Gullan er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet på King’s College i London og har spesialistutdannelsen fra Drammen Sykehus og Oslo Universitetssykehus.

Han har jobbet som transplantasjonskirurg på Rikshospitalet og traumekirurg i Forsvaret. Som urolog jobber han primært med utredning og behandling av kreftsykdommer i prostata, urinblære og nyrene i tillegg til generell urologi. Han har bred erfaring i vurdering av vannlatingsplager, ereksjonssvikt, lidelser i penis og scrotum.

Jan Gunnar Nagelhus

Spesialist i urologi og generell kirurgi
LHL-sykehuset Vestfold

Jan Gunnar Nagelhus er spesialist i generell kirurgi (1986) og urologi (1991).

Utdannelse fra Sykehuset i Telemark og Rikshospitalet.

Lang erfaring som urolog og mangeårig overlege ved Sykehuset i Vestfold.

Lars Thomas Seeberg

Lars Thomas Seeberg

Spesialist i gastrokirurgi og generell kirurgi
LHL-sykehuset Vestfold

Spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi. Han har utdannelse fra Royal College of Surgeons i Irland og spesialistutdanning i gastrokirurgi fra Oslo Universitetssykehus Ullevål, Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold. Han har de siste 7 årene opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen overvektskirurgi og har utført over 1000 overvektsoperasjoner.

Han har bred kirurgisk erfaring og har betydelig kompetanse innen kreftkirurgi, overvektskirurgi, proktologi og dagkirurgiske prosedyrer. Han er instruktør i laparoskopisk kirurgi.

Han har nylig levert sin doktorgrad innen kolorektal kreftforskning.

Thomas Heggelund

Thomas Heggelund

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi.
LHL-sykehuset Vestfold

Thomas Heggelund er spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi.

Han er utdannet ved Royal College of Surgeons in Ireland. Spesialistutdanning fra Hamar og Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Har bred kirurgisk erfaring og kompetanse innen kreftkirurgi, innflamatorisk tarm-operasjoner, brokk, proctologi og galleoperasjoner.
Instruktør i kikkhull-operasjoner (laparaskopisk).

Michael Tomala

Michael Tomala

Spesialist i gynekologi og fødselssykdommer
LHL-sykehuset Vestfold

Michael Tomala studerte medisin ved Jagiellonian University Medical College i Krakow (grunnlagt 1364). Han har spesialistutdanning fra Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus Ullevål, Radiumhospitalet og Akershus Universitetssykehus. Siste årene jobbet han i Tønsberg på Sykehuset i Vestfold.

Han har bred erfaring med utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.

Anders Kristian Bautz Gundersen

Anders Kristian Bautz Gundersen

Overlege og spesialist i anestesiologi
LHL-sykehuset Vestfold

Anders K. B. Gundersen er overlege og spesialist i anestesiologi. Han har utdannelse fra Pomeranian Medical University i Szczecin, Polen og spesialistutdanning fra Sykehuset Buskerud, Drammen, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg og Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Anestesierfaring fra privatklinikker innen plastikk kirurgi i Oslo, Drammen og Tønsberg samt tannlegeinngrep i narkose.

Han er overlege ved anestesiavdelingen ved Sykehuset i Vestfold fra 2011.

Haakon Fossgard

Spesialist i anestesi/intensiv medisin
LHL-sykehuset Vestfold

Utdannet ved Karolinska Institut, Stockholm 2002.

Tidligere arbeidet ved Sørlandet Sykehus, AHUS, Rikshospitalet. Ansatt som overlege i anestesi ved Sykehuset I Vestfold siden 2012.

Lang erfaring med bruk av nerveblokader alene eller som tillegg til full narkose. Betydelig erfaring av innleggelse og oppfølging av pasienter med langtids venøsekatetere.

Jon Olav Grimnes

Jon Olav Grimnes

Spesialist i radiologi
LHL-sykehuset Vestfold

Jon Olav Grimnes er spesialist i radiologi. Han har medisinutdannelse fra University of Pécs i Ungarn og spesialistutdanning i radiologi fra Diakonhjemmets sykehus, Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Sykehuset i Vestfold.

Jon Olav har bred radiologisk erfaring innenfor de fleste medisinske felt med bruk av ultralyd, røntgen, CT og MR. Han har jobbet spesielt mye med kreftdiagnostikk og utredning av sykdommer i mage-tarm-systemet, samtidig som han har opparbeidet seg erfaring med lungesykdommer, nevrologi og muskel-skjelettlidelser. I tillegg har han lang erfaring med akuttradiologi, innen bløtdelsradiologi og muskel- og skjelettradiologi. Han jobber også med intervensjonsradiologi, både vaskulær og ikke-vaskulær behandling og diagnostikk.

Anders Forsmo

Anestesisykepleier
LHL-sykehuset Vestfold

Offentlige godkjent sykepleier, Høyskolen i Akershus. Videreutdanning innen anestesisykepleie, Sykehuset i Vestfold.

Lang erfaring som anestesisykepleier ved Sykehuset i Vestfold; operasjonsavdeling/poliklinikk smertebehandling/AMK-sentral. Har vært utstasjonert bl.a. på Haiti, i Nepal og i Bangladesh og bidratt under jordskjelv og flyktningkrise for Røde Kors. Har ellers erfaring som sykepleier/leder i hjemmesykepleie og sykehjem. Praksislærer for anestesisykepleiestudenter ved Universitetet i Sør-Øst Norge.

Tore Svendsrud

Tore Svendsrud

Daglig leder
LHL-sykehuset Vestfold
91 88 50 61
Elin Graff

Elin Graff

Operasjonssykepleier
LHL-sykehuset Vestfold

(Foto: Helle K. Hagen)

Marte Bye Johansen

Marte Bye Johansen

Forsikringskoordinator
LHL-sykehuset Vestfold

(Foto: Helle K. Hagen)

Gry Lifjeld

Gry Lifjeld

Helsesekretær
LHL-sykehuset Vestfold

Kontakt oss

Telefon

Telefon: 33 61 61 60
Åpen man–fre: kl. 9–11 og 12.30–14

E-post

E-post:

Vi svarer vi deg så fort vi kan, i våre åpningstider.

Sted

Besøksadresse/postadresse:
Harald Pedersens gate 9 (Gamle Horten Sykehus)
3182 Horten