Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kommunikasjon

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende.

Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. Her er noen refleksjoner rundt hvordan man kan møte utfordringer i et samliv når en har afasi.

Kommunikasjon i nære relasjoner kan være utfordrende når en har fått afasi. Med nære relasjoner menes både dere som er i et parforhold, men også dere som er barn, foreldre eller nære venner. I denne videoen tar vi for oss kommunikasjon, samt gir konkrete tips og råd som forhåpentligvis kan være til hjelp.

Logopeder om kommunikasjon i samliv

Monica Norvik og Ingvild Winsnes, logopeder ved Statped.

 

Oppsummering

 • Afasi kan gjøre det vanskelig å snakke med andre.
 • Ordleting er felles for alle med afasi.
 • Det kan være vanskelig å følge med i en samtale, forstå det som blir sagt, lese og skrive.
 • Samtaler kan stoppe opp.

Slik kan dere gjøre kommunikasjon enklere

 1. Unngå forstyrrende bakgrunnsstøy 
 2. Ha fokus på hverandre
 3. Bruke flere former for kommunikasjon, for eksempel ved å tegne, skrive og peke
 4. Prøv å omformulere og kontroller at du har forstått
 5. Ta dere god tid
 6. Spør eller avtal om personen med afasi ønsker hjelp
 7. Aksepter lengre pauser