LHL

Hopp til innhold


Støtt vårt arbeid

Ved hjelp av din støtte kan LHL fortsette arbeidet på våre klinikker og sykehus, med likepersonsarbeid, politisk påvirkning, pasientombud, forebyggende arbeid, kurs og rehabilitering, røykeslutt og mye mer.

Personalia
Valgfritt (for skattefradrag)

Sikker betaling

Våre pasienttilbud

Utdanning, behandling, rehabilitering og bistand

LHL-klinikkene i Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim
Spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering.

LHL-klinikkene Feiring
Spesialsykehus for hjertesyke.

LHL-klinikkene Glittre
Spesialsykehus for lungesyke.

LHL-sykehuset Gardermoen
Vi bygger framtidens sykehus på Gardermoen.

LHL-sykehuset Vestfold
Legespesialistsenter og røntgeninstitutt.

Nimi
Ledende innen idrettsmedisin.

KAL klinikken
Legespesialistsenter.

Vertikal helse
Helserådgivning, -formidling og -forsikring.

Krokeide videregående skole
Yrkesrettet utdanning for voksne med fysiske og psykiske funksjonsutfordringer.

LHL Internasjonal
LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse.

LHL Hjerneslag
For slagrammede og pårørende.

LHL Astma og allergi
For deg med astma, allergi eller eksem.

Rådgivning
Et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre.

Kolslinjen
Svartjeneste for deg som har spørsmål om kols og lungesykdommer.

Kalender

Arrangementer, kurs og konferanser i regi av eller samarbeid med LHL sentralt.

Se hele kalenderen

Møt andre i samme situasjon

Over hele landet finner du lokallag av LHL som arrangerer turer, treningsaktiviteter og sosiale samlinger for både hjerte- og lungesyke og pårørende.