Hopp direkte til innhold

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer, 240 lokallag, interessegrupper og nettverk med andre med samme sykdom.

Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med!

Fakta om hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, hjerneslag og allergi.

Ingen skal måtte stå alene når sykdom rammer. Derfor jobber LHL iherdig for at de som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende skal kunne ha en plass å henvende seg for støtte, råd og fellesskap. 
Ved hjelp av din støtte kan vi fortsette det gode og viktige arbeidet med likepersonsarbeid, opplæring av treningsinstruktører, forebyggende aktiviteter, forskning, kurs, pasientombud, likepersontjenesten, brukermedvirkere - og mye, mye mer.

Du kan støtte oss ved å bli medlem, gi en gave, bli fast giver, handle i vår nettbutikk med mer.

Aktuelt

Sommerfugl på blomst
Foto: Dirk Daniel Mann / Pixabay

Klima, miljø og helse

Verden står midt oppe i en klima- og naturkrise. Dersom vi ikke handler i dag, og i årene som kommer, vil det gjøre uopprettelig skade og føre til at de som fra før har minst, taper mest. Å stanse nedbygging av natur og dyrka mark og løse klimakrisen er avgjørende for jordas livsgrunnlag, og for vår alles helse.

LHLs arbeid for klima, miljø og helse

Rådgiving: få hjelp av våre fagpersoner

Telefon

På LHLs rådgivingstelefon treffer du erfarne fagfolk som kan bistå med faglig veiledning og råd. Tjenesten er for medlemmer.

Telefon: 67 023 023

Hjerneslag: Mandager kl. 12–15, onsdager kl. 17–21

Astma, allergi, inneklima og atopisk eksem: Tirsdager kl. 12–15

Fysisk aktivitet og rehabilitering: Onsdager kl. 13–15

Hjertesykdom: Torsdager kl. 12–15

Norge rundt med LHL

Velkommen til Hjertekampen, med Ona Eklund, fysioterapeut i LHL

3 x 30 minutter i uken for et sterkere hjerte

Bli med på Hjertekampen - aktivitet bidrar til god hjertehelse. Hjertekampen er et enkelt og inspirerende trenings- og kostholdsprogram utviklet av LHLs fysioterapeuter i samarbeid med lege og ernæringsfysiolog.

Les mer om Hjertekampen

Våre behandlingssteder og klinikker

Klinikk

LHL har drevet klinisk behandling og rehabilitering i mer enn 30 år. Vi har offentlig avtale innen en rekke behandlinger og rehabiliteringskurs, der du som pasient kun betaler offentlig egenandel.

LHL-sykehuset Gardermoen Spesialistsykehus, rehabilitering og livsstilsmedisin.

Sandvika Nevrosenter Utreder og behandler pasienter med mistanke om eller med kjente nevrologiske sykdommer.

LHL-sykehuset Vestfold Sykehus i Horten med kort ventetid for behandling.

LHL-klinikken Tønsberg Allmennleger og legespesialister innen ulike felt, og noe dagkirurgisk tilbud.