Hopp direkte til innhold
Eldre par sitter på benk i høstsolen
Foto: Shutterstock

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med nærmere 54 000 medlemmer, 240 lokallag, interessegrupper og nettverk med andre med samme sykdom.

Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med!

Fakta om hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, hjerneslag og allergi.

Ingen skal måtte stå alene når sykdom rammer. Derfor jobber LHL for at de som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende skal kunne ha en plass å henvende seg for støtte, råd og fellesskap.

Ved hjelp av din støtte kan vi fortsette det gode og viktige arbeidet med forebyggende aktiviteter, opplæring av treningsinstruktører, likepersontjenesten (telefon og institusjoner), brukermedvirkere, kurs, pasientombud, forskning - og mye, mye mer.

Du kan støtte oss ved å bli medlem, gi en gave, bli fast giver, handle i vår nettbutikk med mer.

Margrethe Sellæg og Helle Grøttum i kolsskolen

Den digitale kolsskolen

Du møter en brukerrepresentant, som deler sine opplevelser rundt det å få kols - og hvordan han lever med kols og takler hverdagen på godt og vondt. Du møter også lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut og pasientombud som alle bidrar med sin kompetanse.

Gå til kolsskolen

Norge rundt med LHL

LHL-kalenderen 2023

Gi bort en verdifull julegave som varer!

Det skal ikke så mye til for å skape håp og glede for andre mennesker. Bidrag til LHLs arbeid gir utrolig mye varme og støtte til noen som trenger en utstrakt hånd, noen å snakke med og trygghet i en vanskelig tid. Ingen skal stå alene når sykdom rammer!

Kjøp LHL-kalenderen for 2023

Rådgiving: få hjelp av våre fagpersoner

Telefon

På LHLs rådgivingstelefon treffer du erfarne fagfolk som kan bistå med faglig veiledning og råd. Tjenesten er for medlemmer.

Telefon: 67 023 023

Hjerneslag: Mandager kl. 12–15, onsdager kl. 17–21

Astma, allergi, inneklima og atopisk eksem: Tirsdager kl. 12–15

Fysisk aktivitet og rehabilitering: Onsdager kl. 13–15

Hjertesykdom: Torsdager kl. 12–15

Aktuelt

Sommerfugl på blomst
Foto: Dirk Daniel Mann / Pixabay

Klima, miljø og helse

Verden står midt oppe i en klima- og naturkrise. Dersom vi ikke handler i dag, og i årene som kommer, vil det gjøre uopprettelig skade og føre til at de som fra før har minst, taper mest. Å stanse nedbygging av natur og dyrka mark og løse klimakrisen er avgjørende for jordas livsgrunnlag, og for vår alles helse.

LHLs arbeid for klima, miljø og helse

Våre behandlingssteder og klinikker

Klinikk

LHL har drevet klinisk behandling og rehabilitering i mer enn 30 år. Vi har offentlig avtale innen en rekke behandlinger og rehabiliteringskurs, der du som pasient kun betaler offentlig egenandel.

LHL-sykehuset Gardermoen Høyspesialisert rehabilitering.

Sandvika Nevrosenter Utreder og behandler pasienter med mistanke om eller med kjente nevrologiske sykdommer.

LHL-sykehuset Vestfold Sykehus i Horten med kort ventetid for behandling.

LHL-klinikken Tønsberg Allmennleger og legespesialister innen ulike felt, og noe dagkirurgisk tilbud.