LHL

Hopp til innhold

Et bedre liv

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker og sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under og etter behandling. Gjennom forskning, politisk påvirkning, folkeopplysning, profesjonell behandling og tett oppfølging har LHL siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv.
Det skal vi fortsette med.

Våre pasienttilbud

Utdanning, behandling, rehabilitering og bistand

LHL-klinikkene i Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og Trondheim
Spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering.

LHL-klinikkene Feiring
Spesialsykehus for hjertesyke.

LHL-klinikkene Glittre
Spesialsykehus for lungesyke.

LHL-sykehuset Gardermoen
Vi bygger framtidens sykehus på Gardermoen - åpner 21. februar 2018.

LHL-sykehuset Vestfold
Legespesialistsenter og røntgeninstitutt.

Nimi
Idrettsmedisin, muskel- og skjelettplager.

KAL klinikken
Legespesialistsenter.

Vertikal helse
Helserådgivning, -formidling og -forsikring.

Krokeide videregående skole
Yrkesrettet utdanning for voksne med fysiske og psykiske funksjonsutfordringer.

LHL Internasjonal
LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse.

LHL Hjerneslag
For slagrammede og pårørende.

LHL Astma og allergi
For deg med astma, allergi eller eksem.

Rådgivning
Et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre.

Kolslinjen
Svartjeneste for deg som har spørsmål om kols og lungesykdommer.

Kalender

Her finner du arrangementer, kurs og konferanser i regi av LHL. Disse kursene er hovedsaklig for tillitsvalgte i LHL. Aktiviteter og kurs for medlemmer og andre interesserte finner du under våre lokallag.

Se hele kalenderen

Møt andre i samme situasjon

Over hele landet finner du lokallag som arrangerer turer, treningsaktiviteter og sosiale samlinger for både hjerte- og lungesyke, pårørende og andre interesserte.