Hopp direkte til innhold

Nyttig informasjon for deg som er tillitsvalgt i LHL.

Covid-19 kompensasjon til lag som har mottatt momskompensasjon i 2020

LHL har på vegne av lokallagene søkt om kompensasjon for tap knyttet til Covid-19. Den nye søknadsordningen er basert på mottatt momskompensasjon i 2020.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå behandlet og innvilget 255 millioner kroner i støtte fordelt til 20 633 lag og foreninger. Støtten er tildelt lag som mottok momskompensasjon i 2020 og utgjør litt over 13 % av tildelt momskompensasjon.

Lag som har fått tildelt støtte vil motta en innbetaling med følgende tekst: «Covid-19 komp. fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet».

Dersom beregnet støtte utgjør mindre enn 300 kr blir beløpet ikke utbetalt. Forventet utbetalingstidspunkt er medio mai 2021.

Oversikt tildelt støtte til lokallag.pdf

Digitalt valgkomitekurs for ledere og valgkomitemedlemmer

Det sies at en av de viktigste oppgavene i en organisasjon er det å sitte i en valgkomite.

Dermed skal dette vervet ikke tas for lett på, verken av styret i lokallaget, fylkesutvalg, administrasjonen eller valgkomitemedlemmer.

LHLs administrasjon har derfor laget et digitalt valgkomitekurs som i disse dager sendes til ledere i lokallag og fylkesutvalg og medlemmer/varamedlemmer i valgkomiteer med e-postadresse i LHLs medlemsregister.

Dette kurset vil årlig bli sendt nyvalgte valgkomitemedlemmer på lokallags- og fylkesnivå. Vi håper kurset blir til nytte i det viktige valgkomitearbeidet.

Min side

For medlemmer, fylkesutvalg og lokallag

LHLs medlem- og giverservice

For spørsmål om medlemskap, verving av medlemmer, gaver:

Telefon: 67 02 38 00
Åpen man–fre, kl. 9–15

E-post:

Fylkesutvalg og lokallag

For spørsmål om fylkesutvalg, lokallag, likepersonstjeneste og aktiviteter:

Kontaktpersoner