Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindel

Sommeren er høysesong for svindelforsøk - vær oppmerksom og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL.

Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett

Viktig melding

Nyttig informasjon for deg som er tillitsvalgt i LHL.

Covid-19 kompensasjon til lag som har mottatt momskompensasjon i 2020

LHL har på vegne av lokallagene søkt om kompensasjon for tap knyttet til Covid-19. Den nye søknadsordningen er basert på mottatt momskompensasjon i 2020.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå behandlet og innvilget 255 millioner kroner i støtte fordelt til 20 633 lag og foreninger. Støtten er tildelt lag som mottok momskompensasjon i 2020 og utgjør litt over 13 % av tildelt momskompensasjon.

Lag som har fått tildelt støtte vil motta en innbetaling med følgende tekst: «Covid-19 komp. fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet».

Dersom beregnet støtte utgjør mindre enn 300 kr blir beløpet ikke utbetalt. Forventet utbetalingstidspunkt er medio mai 2021.

Oversikt tildelt støtte til lokallag.pdf

Liam Nicolaysen Forrest

Ja til bedre behandlings- og oppfølgingstilbud for barn!

Liam fikk sitt første hjerneslag som sjuåring. I dag er han 18 år, og fortsatt ikke omfattet av et kvalitetsregister, slik voksne slagrammede er. Vi ønsker et bedre fremtidig behandlings- og oppfølgingstilbud for barn!

Støtt kampanjen, skriv under nå

Digitalt valgkomitekurs for ledere og valgkomitemedlemmer

Det sies at en av de viktigste oppgavene i en organisasjon er det å sitte i en valgkomite.

Dermed skal dette vervet ikke tas for lett på, verken av styret i lokallaget, fylkesutvalg, administrasjonen eller valgkomitemedlemmer.

LHLs administrasjon har derfor laget et digitalt valgkomitekurs som i disse dager sendes til ledere i lokallag og fylkesutvalg og medlemmer/varamedlemmer i valgkomiteer med e-postadresse i LHLs medlemsregister.

Dette kurset vil årlig bli sendt nyvalgte valgkomitemedlemmer på lokallags- og fylkesnivå. Vi håper kurset blir til nytte i det viktige valgkomitearbeidet.

Min side

For medlemmer, fylkesutvalg og lokallag

LHLs medlem- og giverservice

For spørsmål om medlemskap, verving av medlemmer, gaver:

Telefon: 67 02 38 00
Åpen man–fre, kl. 9–15

E-post:

Fylkesutvalg og lokallag

For spørsmål om fylkesutvalg, lokallag, likepersonstjeneste og aktiviteter:

Kontaktpersoner

LHLs kalender

Se hele kalenderen