Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Illustrasjon av venner

Psykolog om afasi

Hvordan påvirker afasi et samliv?

Når en person blir rammet av afasi, påvirkes også de nære relasjonene og samspillet dem imellom. Ettersom afasi er en språkforstyrrelse, vil det kunne påvirke hvordan språk brukes og oppfattes. Og språk er viktig for kommunikasjon, og språklig kommunikasjon er viktig for hvordan man har det med andre, særlig de nærmeste.

Vi kan si at kommunikasjon er en viktig del av rollen vi har i et parforhold. I videoene brukes eksemplene Jens og Birgitte. Kanskje kan ikke lenger Jens fortelle fritt om dagen sin, om hva han ønsker å spise, eller hva han synes om nyheter han leser om i avisen? Eller kanskje kan han ikke lenger lese for barna eller barnebarna?

Introduksjon til samlivskurset om afasi

Jan Ottesen, psykolog med spesialisering i voksenpsykologi

Refleksjonsoppgave

Refleksjonsoppgavene er ment å gjennomgås parvis heller enn individuelt.

Hvordan har deres roller forandret seg?

  • Individuell refleksjonsoppgave: Er det ting du tidligere har klart selv, men som du nå trenger hjelp til? Klarer du å be om hjelp når du trenger det?
  • Klarer du å ta i mot råd og hjelp på områder du tidligere har mestret på egenhånd?
  • Parvis: Noter ned tre ting dere dere fortsatt kan gjøre, og tre ting som har blitt vanskelig

Neste > Del 2: Hvordan kan afasi ramme samlivet?

Hva kan dere gjøre sammen?

Sett av tid til å jobbe med parforholdet. Dette innebærer å vise interesse for hverandres, Ikke se på tv hver gang man har ledig tid sammen.

Humor kan være et fristed i det fastlåste, og kan gjøre det lettere å se seg selv utefra. 

Fysisk kontakt, seksualitet: Mange opplever mindre lyst. Det er viktig å jobbe med å holde fokus på hva som skaper tilfredshet, heller en funksjon. Dersom man klarer å innstille seg på at dette er det vi har nå, og det er også fint, så vil man ha det bedre med det. Kroppskontakt, massasje, og all berøring kan gi positive følelser og samhold.

Magisk klem: Det sies at en klem på over seks sekunder kan senke blodtrykk og stresshormoner i kroppen, frigjøre «kjærlighetshormonet» oxytocin og stimulere tilknytningssystemet vårt.

Alle tema med psykolog om afasi

Hvordan kan afasi ramme samlivet?

Afasi tar ikke like stor plass i alle samliv. Denne delen handler om nødvendigheten av å utforske oss selv, og hvordan dette påvirker afasiens plass i deres samliv.

Afasi

Hvorfor tilpasser vi oss forskjellig?

Hva kan man gjøre for å redusere plassen afasi tar i et parforhold? Det er både ting vi kan gjøre selv, og ting vi kan gjøre sammen. Dette skal vi se nærmere på.

Afasi