Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvordan redusere omfanget av afasi?

Gode tips og råd til hva du kan gjøre selv. For deg selv, og for andre.

Hva kan du gjøre selv?

  1. Stopp automatikken: Det første du kan jobbe med er å bli kjent med innholdet i tankene dine. Når du gjenkjenner og forstår tankene er det lettere å ta kontroll over dem.
  2. Gjør kort analyse: Neste skritt er å gjøre en kort analyse av dem. Spørsmål du kan stille deg kan være: Er tanken nyttig? Får den meg til å føle meg bra? Vil den hjelpe meg med å løse et problem? Vil det være nyttig å bruke tid på den nå?
  3. Sett av «grubletid»: Hvis analysen viser at tanken er unyttig er den mest sannsynlig en «grubletanke», tanker som går på repeat og sjeldent medfører løsning. De kommer gjerne på kvelden, eller når vi er slitne. Skriv den ned og sett av tid til grubling.
  4. Skap et bevisst forhold til tankene du gir plass: Se for deg at du sitter på et busstopp, og at tankene dine er busser som passerer. Hvilken tanke tar deg dit du skal? De andre bussene kan du la passere, uten å hoppe på dem.

Aktivt fokus på her-og-nå: Det eneste vi kan forandre er nåtiden, fortiden og fremtiden har vi ingen kontroll over. Gjennom trening på oppmerksomt nærvær, med fokus på kropp og pust, kan vi bli flinkere til å «slippe» unyttige tanker om fortid/fremtid.

Hvordan redusere omfanget av afasi?

Jan Ottesen, psykolog med spesialisering i voksenpsykologi

Erkjenne og akseptere: Istedenfor å bruke tid på hvordan livet kunne vært, bruk tid på hva som er blitt vanskelig og hva du fortsatt kan. Hvis du erkjenner at noe er vanskelig akkurat nå, så er det lettere å få hjelp av andre. Kanskje vil du kunne klare det siden, kanskje ikke. Viktigste her er fokus på hva du kan og ikke kan AKKURAT NÅ!

Reorientering etter nye ting som gir glede: Mat, natur, kroppskontakt, hvilke aktiviteter kan vi få til nå? Er det nye ting å legge merke til eller sette pris på?

Forstå deg selv utenifra: Søke innsikt i egne tanker og følelser. Reflektere gjennom å skrive, og snakke med andre. Sette ord på dine opplevelser, din historie. Vær genuint nysgjerrig på å få tak i andres opplevelse av deg, uten mål om å endre disse.

Forstå den andre innenifra: Søke innsikt i partnerens tanker og følelser. Ikke før partneren føler seg følt forstått vil de ta i mot råd. Opparbeide en nysgjerrighet uten mål om å endre. Bare å føle seg mindre alene med opplevelsene kan føre til bedring. Så derfor: Gi plass til partnerns subjektive opplevelse: 

  • Still spørsmål og lytt. Etter langt vennskap tror vi at vi vet hva den andre tenker, men spør før du konkluderer.
  • Aksepter følelsene. Alltid! En følelse kan ikke være feil, men undersøk grunnlaget følelsen basert på. Kan den være basert på misforståelse?
  • Hjelpe å sette ord på partnerens opplevelser. Dette er også en fin måte å vise at du «toner deg inn på» personen.
  • Problemløse sammen. Hjelp personen med å finne egne løsninger.

Til slutt en liten huskeregel: Alltid forstå, fiks hvis du må!

Åpenhet og ærlighet: Tilrettelegg for et klima der den andre kan føle det trygt å åpne seg. Dette ved å selv å være «transparent»: Ta utgangspunkt i egne følelser, vær selv ærlig.

Ta utgangspunkt i egne opplevelser: Det er lov å si det meste, men vær obs måten det sies på. Øv deg på å fokusere på hva du opplever når noe blir sagt fremfor hva partneren har sagt.

Hvordan redusere omfanget av afasi, del 2

Jan Ottesen, psykolog med spesialisering i voksenpsykologi

Alle tema med psykolog om afasi

Hvordan kan afasi ramme samlivet?

Afasi tar ikke like stor plass i alle samliv. Denne delen handler om nødvendigheten av å utforske oss selv, og hvordan dette påvirker afasiens plass i deres samliv.

Afasi

Hvorfor tilpasser vi oss forskjellig?

Hva kan man gjøre for å redusere plassen afasi tar i et parforhold? Det er både ting vi kan gjøre selv, og ting vi kan gjøre sammen. Dette skal vi se nærmere på.

Afasi