Hopp direkte til innhold

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988.

31. juni 1987 vedtok WHOs medlemsland å opprette en antirøykedag. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen nikotin medfører.

Røyking er den mest kjente risikofaktor for astma, så selv om antall røykere avtar må vi fortsatt jobber for å redusere røyking ytterligere.

Vi vet at barn fortsatt utsettes for tobakksrøyk gjennom svangerskapet og i barndom - det kan vi ikke overse.