Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mann røyker en sigarett
Foto: Shutterstock

Bare én sigarett om dagen øker risikoen for hjerteinfarkt

For hjertets skyld er det bedre å stumpe røyken helt enn å trappe ned.

Om lag halvparten av alle dødsfall grunnet røyking skyldes hjerte- og karsykdom. Selv bare én sigarett per dag er knyttet til en betydelig økt risiko for hjerte- og karsykdom. Total røykeslutt er derfor det beste for helsa.

Fem positive effekter ved røykeslutt

 1. 20 minutter etter røykeslutt:
  Har blodtrykket og pulsen gått ned til et normalt nivå
 2. 8 timer etter røykeslutt:
  Har du forlenget livet med 5–7 minutter for hver sigarett du ikke røyker
 3. 4–6 måneder etter røykeslutt:
  Er faren for at du skal rammes av en blodpropp mye mindre enn da du røykte
 4. 1 år etter røykeslutt:
  Er faren for å få innsnevringer i blodårene og hjerteinfarkt bare halvparten så stor som hvis du hadde fortsatt å røyke
 5. 5 år etter røykeslutt:
  Har du samme risiko for å få en hjerneblødning som en som ikke røyker

(Kilde: Helsedirektoratet)

Så lite som én sigarett om dagen er forbundet med rundt 70 prosent økt risiko for hjertesykdom blant menn, og mer enn dobbelt så høy risiko blant kvinner, sammenliknet med ikke-røyking. Samtidig øker dette risikoen for hjerneslag med rundt 30 prosent.

Dette viser en gjennomgang av mer enn 100 befolkningsstudier som er publisert i British Medical Journal 1. Den viser klart at det ikke finnes en trygg, nedre grense for røyking når det gjelder hjerte- og karsykdom.

Med tanke på lungekreft øker risikoen proporsjonalt med antall daglige sigaretter, men slik er det altså ikke for hjerterisikoen. Noen studier har til og med funnet at det å røyke færre sigaretter om dagen over lengre tid er mer skadelig enn å røyke flere sigaretter i færre år 2. Det å røyke bare av og til, men ikke hver dag, er også knyttet til økt sjanse for å dø, også av lungekreft 3.

Studien viser videre at menn som røyker 20 sigaretter om dagen har mer enn dobbelt så høy dødelighet av hjertesykdom. Risikoen var nesten firedoblet blant kvinner som røykte 20 om dagen.

En stor norsk studie fra 2006 viste eksempelvis at storrøykere som reduserte antall sigaretter per dag hadde like stor sjanse for å dø av hjerte- og karsykdom 20 år senere som de som fortsatte å storrøyke 4. De som sluttet helt hadde derimot en betydelig lavere risiko, blant annet over 50 prosent lavere sjanse for å dø av hjertesykdom.

Bidrar til flere tusen dødsfall hvert år

I 2015 kunne over 6 000 dødsfall i Norge tilskrives røyking, ifølge Folkehelseinstituttet. De fleste av disse dødsfallene har hjerte- og karsykdommer som dødsårsak, deretter kreft i lunger og luftrør og kols. Blant personer under 70 år er tobakksrøyking den viktigste risikofaktoren for død i Norge 5.

Gledelig nok går andelen som røyker daglig stadig nedover. De siste årene har forekomsten gått ned fra 22 til 9 prosent. Men det er altså fortsatt mange hundre tusen som røyker daglig i Norge. Mange tror at så lenge man bare røyker litt, er det ikke så skadelig, noe som altså er feil.

Andelen unge som røyker går stadig ned. Blant unge i alderen 16–24 år var det i 2020 kun 1 prosent som røykte daglig. Dette er en nedgang fra 12 til 1 prosent på ti år. Mange unge snuser, her er andelen på hele 18 prosent.

14 prosent av de unge oppgir at de røyker av og til og blant gravide er andelen daglig røykere på 2 prosent.

Det har også vært vist at bare kortvarig passiv røyking har nesten like store skadelige effekter på hele hjerte- og karsystemet som røyking i seg selv 6.

Kan gjøre det lettere å slutte

Nyere forskning har dessuten vist at det å slutte brått fungerer hakket bedre for røykeslutt enn nedtrapping.

En stor studie fra England viste at 22 prosent av de som sluttet brått var røykfrie etter et halvt år, mot knapt 16 prosent av de som sluttet gradvis. Sjansen for å fortsatt være røykfri etter et halvt år var med andre ord 30 prosent lavere 7. Forklaringen er kanskje at gradvis slutting krever mer planlegging, eller fordi personer som velger å slutte gradvis er mindre motiverte.

Det finnes likevel ikke én strategi som virker like godt for alle.

Se temasider om snus- og røykeslutt på helsenorge.no

 

Kilder:

 1. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports. British Medical Journal, 2018.
 2. Greater Coronary Heart Disease Risk With Lower Intensity and Longer Duration Smoking Compared With Higher Intensity and Shorter Duration Smoking: Congruent Results Across Diverse Cohorts. Nicotine & Tobacco Research, 2017; Risk of Cardiovascular Disease from Cumulative Cigarette Use and the Impact of Smoking Intensity. Epidemiology, 2016.
 3. Association of Long-term, Low-Intensity Smoking With All-Cause and Cause-Specific Mortality in the National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study. JAMA Internal Medicine, 2017.
 4. Health consequences of reduced daily cigarette consumption. Tobacco Control, 2006.
 5. https://www.fhi.no/publ/2017/sykdomsbyrde-i-norge-2015/
 6. Cardiovascular Effects of Secondhand Smoke.  Circulation, 2005.
 7. Gradual Versus Abrupt Smoking Cessation: A Randomized, Controlled Noninferiority Trial. Annals of Internal Medicine, 2016.
Tips

Helsenorge.no: Lev!

Her finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Begynn der det passer for deg – ta ett skritt av gangen.

https://helsenorge.no/lev