Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Festrøykerne er i risikosonen

60 prosent av de som røyker av og til, mener at røykingen deres har liten betydning for helsen. Men når det gjelder risikoen for hjerte- og karsykdom ved røyking, er den største forskjellen å gå fra null røyk til litt røyk, sier Helsedirektoratet.

8 prosent av befolkningen røyker av og til. De aller fleste røyker én gang i måneden eller oftere. Og de som røyker av og til, har gjerne venner som røyker. De røyker oftere i helgen enn i uken, de røyker som regel ikke alene. Og de røyker når de er på fest. Kanskje er du en av dem?

Ingen trygg nedre grense

Røyking gir økt risiko for hjerte- og karsykdom selv om du røyker svært lite. Men mange av endringene er reversible og risikoen for hjertesykdom er betraktelig lavere to år etter røykeslutt. Den bratteste økningen i risikoen for hjerte- og karsykdom går fra null til én til fire sigaretter per dag.

Risikoen for lungesykdommer og lungekreft øker avhengig av hvor mange sigaretter man røyker hver dag, men for  hjerte- og karsykdommer handler det om hvor vidt man røyker eller ikke røyker. Derfor finnes ingen trygg nedre grense for bruk av tobakk.

Tar livet av 5100 nordmenn

Risikoen for hjerte- og karsykdom, blant annet hjerteinfarkt, øker sterkt allerede fra første sigarett. Og røyking er enda mer skadelig for kvinner enn for menn. Risikoen for hjerte- og karsykdom for kvinner i alderen 35-39 år som røyker én til fire sigaretter daglig er tredoblet i forhold til en som ikke røyker. I Norge får årlig 12000-15000 personer hjerteinfarkt.

Hjerte- og karsykdommer medfører høy sykelighet i befolkningen og er fortsatt årsak til flest dødsfall hvert år. Beregninger viser at om lag 5100 nordmenn dør av røykerelaterte sykdommer hvert år, hvorav hjerte- og karsykdommer utgjør en hoveddel. Til sammenlinkning omkom 154 mennesker i trafikken her i landet i 2012.

Nikotinavhengig uten dagligrøyking

Sju av ti av-og-til-røykere sier at de kan slutte når som helst. Mange har prøvd å slutte, én av tre er interessert i å slutte og de aller fleste ser på seg selv som røykfrie fem år fram i tid. Av-og-til-røykerne oppgir i liten grad å være nikotinavhengige, men mange bruker snus ved siden av. Det kan bety at de er mer nikotinavhengige enn de tror. Det er flere av-og-til-røykere som bruker snus enn både dagligrøykere og ikke-røykere. Unge kan bli avhengige av nikotin selv uten dagligrøyking.

Ser ikke på seg selv som røykere

Mens andelen dagligrøykere er mer enn halvert de siste 15 årene, har andelen av-og-til-røykere holdt seg stabil på mellom 8 og 11 %. Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne, blant annet ved at de ofte ikke ser på seg selv som røykere og ved at de har lengre utdanning enn dagligrøykerne. De som røyker av og til har i større grad lederstillinger, høy inntekt og bor i større byer, enn dem som røyker daglig. Likevel viser det seg nå at for mange kan disse røykevanenevære like farlige som å røyke fast.

 1. BESTEM DEG
  Bestem deg for en dato du skal slutte. Last gjerne ned Slutta-appen og legg inn sluttedatoen din. Appen starter nedtelling og sender deg meldinger med tips til forberedelser.
 2. FORTELL
  Fortell venner og familie at du skal slutte. Da blir beslutningen mer forpliktende. Du får også større forståelse fra andre hvis du er litt sur og grinete de første dagene.
 3. ABSTINENS
  Gruer du deg til nikotinabstinens? Bruk dagene i forkant til å snakke med fastlegen eller apoteket om nikotinlegemidler. Lytt gjerne til råd fra dem du kjenner som har sluttet. Bestem deg for om du vil trappe ned i forkant, eller røyke som vanlig fram til sluttedatoen din.
 4. VISUALISERING
  Idrettsutøvere bruker visualisering for å nå målene sine – gjør det du også! Tenk på situasjoner hvor du tidligere røykte. Se for deg den samme situasjonen, men at du ikke røyker og at du synes det er ok. Bildet du lager forteller deg at det går bra. Gjør dette så ofte du kan.
 5. FRISTELSER
  Tenk gjennom før du slutter hvilke fristelser som vil komme. I hvilke situasjoner vil det være vanskeligst å la være å ta en røyk? Se for deg disse situasjonene på forhånd, og bestem deg for én eller flere løsninger. Lag dine egne "hvis-så"-planer: Hvis jeg blir tilbudt røyk på fest, så skal jeg si nei takk, jeg røyker ikke. Hvis jeg får røyksug, så skal jeg drikke et glass kaldt vann.

  De første dagene er gjerne verst, så enkelte situasjoner og steder kan det være lurt å unngå helt akkurat da.
 6. BELØNNINGER
  Premiér deg selv for at du følger planen. Sett av pengene som du ellers bruker på røyk til å kjøpe noe du ønsker deg. Begynnelsen er ofte verst, så gi deg selv den første premien gjerne allerede etter ett døgn. Ikke vent for lenge med neste premie.
 7. FORDELER
  Aller sist: Skriv en liste over alle fordelene med å være røykfri, og dine grunner til å slutte. Oppbevar listen lett tilgjengelig slik at du kan ta den fram med jevne mellomrom.

Kilde: Helsedirektoratet og helsenorge.no

Tips

Helsenorge.no: Lev!

Her finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Begynn der det passer for deg – ta ett skritt av gangen.

https://helsenorge.no/lev