Hopp direkte til innhold
Tobakk og røyking

Festrøykerne er i risikosonen

60 prosent av de som røyker av og til, mener at røykingen deres har liten betydning for helsen. Men når det gjelder risikoen for hjerte- og karsykdom ved røyking, er den største forskjellen å gå fra null røyk til litt røyk, sier Helsedirektoratet.

8 prosent av befolkningen røyker av og til. De aller fleste røyker én gang i måneden eller oftere. Og de som røyker av og til, har gjerne venner som røyker. De røyker oftere i helgen enn i uken, de røyker som regel ikke alene. Og de røyker når de er på fest. Kanskje er du en av dem?

Ingen trygg nedre grense

Røyking gir økt risiko for hjerte- og karsykdom selv om du røyker svært lite. Men mange av endringene er reversible og risikoen for hjertesykdom er betraktelig lavere to år etter røykeslutt. Den bratteste økningen i risikoen for hjerte- og karsykdom går fra null til én til fire sigaretter per dag.

Risikoen for lungesykdommer og lungekreft øker avhengig av hvor mange sigaretter man røyker hver dag, men for  hjerte- og karsykdommer handler det om hvor vidt man røyker eller ikke røyker. Derfor finnes ingen trygg nedre grense for bruk av tobakk.

Tar livet av 5100 nordmenn

Risikoen for hjerte- og karsykdom, blant annet hjerteinfarkt, øker sterkt allerede fra første sigarett. Og røyking er enda mer skadelig for kvinner enn for menn. Risikoen for hjerte- og karsykdom for kvinner i alderen 35-39 år som røyker én til fire sigaretter daglig er tredoblet i forhold til en som ikke røyker. I Norge får årlig 12000-15000 personer hjerteinfarkt.

Hjerte- og karsykdommer medfører høy sykelighet i befolkningen og er fortsatt årsak til flest dødsfall hvert år. Beregninger viser at om lag 5100 nordmenn dør av røykerelaterte sykdommer hvert år, hvorav hjerte- og karsykdommer utgjør en hoveddel. Til sammenlinkning omkom 154 mennesker i trafikken her i landet i 2012.

Nikotinavhengig uten dagligrøyking

Sju av ti av-og-til-røykere sier at de kan slutte når som helst. Mange har prøvd å slutte, én av tre er interessert i å slutte og de aller fleste ser på seg selv som røykfrie fem år fram i tid. Av-og-til-røykerne oppgir i liten grad å være nikotinavhengige, men mange bruker snus ved siden av. Det kan bety at de er mer nikotinavhengige enn de tror. Det er flere av-og-til-røykere som bruker snus enn både dagligrøykere og ikke-røykere. Unge kan bli avhengige av nikotin selv uten dagligrøyking.

Ser ikke på seg selv som røykere

Mens andelen dagligrøykere er mer enn halvert de siste 15 årene, har andelen av-og-til-røykere holdt seg stabil på mellom 8 og 11 %. Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne, blant annet ved at de ofte ikke ser på seg selv som røykere og ved at de har lengre utdanning enn dagligrøykerne. De som røyker av og til har i større grad lederstillinger, høy inntekt og bor i større byer, enn dem som røyker daglig. Likevel viser det seg nå at for mange kan disse røykevanenevære like farlige som å røyke fast.

Slik slutter du å fest-røyke:

  1. Tenk gjennom hvorfor du har lyst til å bli helt røykfri. Skriv det gjerne ned.
  2. Bestem deg for å slutte helt og sett en sluttdato. Det kan være i dag eller om to uker.
  3. Følg regelen: Ikke ett eneste trekk! Hvis du tillater deg å røyke litt blir det mye vanskeligere å slutte. Gjør det enkelt for deg selv, kutt røyken helt.
  4. Legg en plan for hvordan du skal oppføre deg i risikosituasjoner eller når du får røyksug. En god metode er å gjøre enkle øvelser som går ut på å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige situasjonene trinn for trinn, og se for deg hvordan du kan holde deg røykfri.
  5. Gå inn på slutta.no hvis du vil ha flere tips eller trenger støtte.

Kilde: Helsedirektoratet

 

Kilde: Helsedirektoratet og helsenorge.no

Bare du... kan si ja til endringer.

Finn gode hverdagsråd eller prøve apper og verktøy som gjør det lettere å få det til.

https://helsenorge.no/baredu