Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mann ruller tobakk
Foto: Shutterstock

Hva inneholder tobakk og tobakksrøyk egentlig?

Tusenvis av grunner til å slutte å røyke!

Du vet at tobakk inneholder nikotin og tjære. Men visste du at tobakk og røyk inneholder over 9000 ulike stoffer? Arsenikk, bly, kvikksølv, asbest, karbonmonoksid, svovel og sprøytemiddelrester. Det høres ikke fristende ut, men alt dette får man i seg fra tobakk og røyk.

Med så mange ulike gifte kjemikalier er det forståelig hvorfor røyking skader alle kroppens organer, selv bare én om dagen. Acetaldehyd og akrolein er eksempelvis svært skadelige for lungene. Akrolein er en kjemikalie som blant annet også brukes som tåregass og som kjemisk våpen. Arsen og hydrogencyanid (blåsyre) er svært skadelige for hjerte og kar. Innholdet av karbonmonoksid (kullos) antas å være den fremste årsaken til hjerte- og karsykdom som følge av røyking, men hydrogencyanid og arsen bidrar også.

Noen stoffer gir i tillegg indirekte skade ved at de skaper avhengighet til røyk.

I en undersøkelse av amerikanske voksne visste svært få til at sigaretter inneholdt disse komponentene. Over én av tre kjente ikke til noen da de ble spurt om fire ulike stoffer. Mer enn halvparten ønsket imidlertid at denne informasjonen sto på pakken.

Naturlig, men farlig

De fleste av stoffene - og de mest farlige - er naturlige stoffer som finnes i tobakk. Tobakkplanter er nesten en kjemikaliefabrikk i seg selv. Nikotin, kadmium, arsen og ammoniakk finnes naturlig i tobakk. En rekke kjemiske stoffer dannes også under forbrenning av tobakken når den røykes. Noen stoffer er også tilsetningsstoffer, som tilsettes av produsentene, for eksempel sukker og kakao for å gi smak. Noen tobakkprodusenter sier at produktene er ”uten tilsetningsstoffer”; men de farligste stoffene er altså fortsatt til stede. Mange av disse stoffene finnes også i snus.

Undersøkelser har funnet høyere nivåer av mange skadelige stoffer i illegale sigaretter (smuglersigaretter). I slike har det også vært funnet både rottegift (kumarin), asbest og fluer.

Under er en oversikt over et lite utvalg av skadelige stoffer i tobakkprodukter og sigarettrøyk, og hvilke helseeffekter de har ved langvarig eksponering, spesielt knyttet til hjerte/kar og lunger .

Nærbilde av sigaretter med tobakk inni.
De fleste av stoffene - og de mest farlige - er naturlige stoffer som finnes i tobakk

Noen skadelige stoffer i tobakkprodukter og sigarettrøyk

Acetaldehyd
Kreftfremkallende, irriterer lungene, avhengighetsskapende
Aceton
Irriterer øyne, nese og hals, kan skade lever og nyrer
Acetaldehyd
Kreftfremkallende, irriterer lungene, avhengighetsskapende
Aceton
Irriterer øyne, nese og hals, kan skade lever og nyrer
Akrolein
Irriterer øyne og lunger, svært giftig. Ingrediens i tåregass
Akrylamid
Sannsynligvis kreftfremkallende
Akryloniril
Trolig kreftfremkallende
Ammoniakk
Utløser astma, øker blodtrykket
Arsenikk
Kjent, dødelig gift. Kan gi nerveskader og perifer karsykdom over tid. Er kreftfremkallende, forårsaker bl.a. lungekreft. Skader hjerte-lunge-kretsløpet og nyrene. 
Benzen
Kreftfremkallende
Beryllium
Svekker immunforsvaret. Skader lungene, gir større hjerte (som kan føre til hjertesvikt). Er sannsynligvis kreftfremkallende.
Bly
Skader hjertet, hjernen, nyrene m.m. Kreftfremkallende. Bidrar til høyt blodtrykk.
Hydrogen-cyanid
”Blåsyre”. Dødelig, brukes i gasskammere, svekker lungene
Kadmium
Kreftfremkallende, gir hjerte-, lunge-, nyre- og leverskader, kols og emfysem
Karbonmonoksid
Svekker hjertets funksjon, er særlig giftig for hjerte- og lungesyke. Motvirker forsyningen av oksygen til kroppens organer.
Kumarin
Brukes som smakstilsetning i tobakk, er ikke tillatt som tilsetningsstoff i matvarer. Kan være leverskadelig
Kvikksølv
Påvirker sentralnervesystemet, skader lunger og nyrer. Fremmer åreforkalkning og skader muskelcellene i hjertet.
Metanol
”Tresprit”, løsemiddel. Gir syns- og hjerneskader ved forgiftning. Kan gi hjerterytmeforstyrrelser og død.
Nikkel
Kreftfremkallende, kan gi astma
Vinylklorid
Kreftfremkallende
Formaldehyd
Et nedbrytningsprodukt av metanol. Er kreftfremkallende, skader hud og lunger

Kilder:

  1. The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke. 2. utg. CRC Press, 2013.
  2. Application of toxicological risk assessment principles to the chemical constituents of cigarette smoke. Tobacco Control, 2003.
  3. Understanding how perceptions of tobacco constituents and the FDA relate to effective and credible tobacco risk messaging: A national phone survey of U.S. adults, 2014–2015. BMC Public Health, 2016.
  4. Harmful and Potentially Harmful Constituents in Tobacco Products and Tobacco Smoke: Established List. FDA, 2012.
  5. Casarett and Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons. 7. utg. McGraw-Hill Medical, 2008.
Tips

Helsenorge.no: Lev!

Her finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Begynn der det passer for deg – ta ett skritt av gangen.

https://helsenorge.no/lev