Hopp direkte til innhold
Tobakk og røyking

Passiv røyking i barndommen kan fremskynde åreforkalkning

Barn som utsettes for passiv røyking har “eldre” blodkar senere i livet.

Studier fra Australia og Finland viser at det å være eksponert for sigarettrøyk i barne- og ungdomstiden er knyttet til forsnevringer av halsarteriene så lenge som 25 år etter.

Deltakerne som hadde to foreldre som røyket, hadde blodkar som var i gjennomsnitt 3,3 år “eldre”

Det innerste laget i åreveggene kalles intima. Intima-laget har en glatt hinne som blodet strømmer gjennom.

Det midterste laget kalles media, som har glatt muskulatur som gjør at årene kan utvide seg og trekke seg sammen.

Økt tykkelse av intima- og media-lagene i halspulsårene er et tegn på aterosklerose (forkalkning), som kan føre til hjerte- og karsykdom.

Aldring er forbundet med forkalkning i halskarene. Det samme er røyking, som også skader årene på andre måter, blant annet ved å gjøre arteriene trangere og mindre elastiske.

Bilde av en mor og et barn i bilen.
I følge Helsedirektoratet kan passiv røyk føre til luftveisinfeksjoner som astma og bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer. Nettopp derfor er det viktig å f.eks. unngå å røyke når du har barn i bilen.

Røykende foreldre gir 3,3 år “eldre” blodkar

Å ha to foreldre som røykte i barndommen var knyttet til fortykninger i veggene i halsens hovedpulsårer, en indikator på aterosklerose, i voksen alder. Dette var uavhengig av om de selv røykte som voksne.

I den finske studien ble over 2 000 personer mellom 3 og 18 år fulgt fra 1980–83 til 2001–2007. De australske deltakerne var mellom 9 og 15 år, og ble fulgt fra 1985 frem til 2004–2006.

Det ble tatt ultralyd av halsarteriene, og ut ifra funnene beregnet forskerne deltakernes “vaskulære alder”, altså hvor “gamle” blodkarene deres var.

Deltakerne som hadde to foreldre som røyket, hadde blodkar som var i gjennomsnitt 3,3 år “eldre” enn deres kronologiske alder.

Foreldrenes røyking kan ha vært underrapportert, noe som ville underestimere sammenhengen mellom passiv røyking og vaskulær aldring.

Dette indikerer at eksponering for sigarettrøyk tidlig i livet fører til irreversibel skade på karene, og økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Men det er også mulig å gjøre noe med det.

Barndom uten tobakksrøyk

Å redusere unge menneskers eksponering for tobakksrøyk er en prioritet for folkehelsa, skriver forsker Seana Gall og kollegaer i tidsskriftet European Heart Journal.

Denne studien underbygger betydningen av dette.
Dette kan oppnås ved hjelp av blant annet lovgivning og røykeforbud på offentlige steder og i biler.

I deler av Australia, Canada og USA er det for eksempel forbudt å røyke i biler når barn under 16 år er til stede, noe også LHL tatt til orde for.

 

Kilde:

Tips

Helsenorge.no: Lev!

Her finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Begynn der det passer for deg – ta ett skritt av gangen.

https://helsenorge.no/lev