Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Vin og druer

Alkohol og hjertet

Hva er anbefalingene for alkohol med tanke på hjertet?

Vi i Norge er på verdenstoppen av antall individer som drikker regelmessig, hvor rundt 80-90 prosent av oss drikker alkohol 1. Etterfulgt av dette er det viktig å spørre seg hva vårt alkoholinntak har å si for helsa vår. Det har lenge vært sagt at et glass vin om dagen er bra for hjertet, men stemmer dette?

Studier på alkoholinntak og hjertesykdom

Mediene presenter ofte funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol. I tillegg viser enkelte kunnskapsoppsummeringer sammenhengen mellom et moderat alkoholinntak og lavere risiko for hjertesykdom sammenlignet med de som er totalt avholden 2.

Flere observasjonsstudier har sett at det å drikke mer enn den anbefalte mengden øker risikoen for død grunnet hjertesykdom

Forskning som tyder på det motsatte skrives det i mindre grad noe om i media. Det er derfor viktig med systematiske gjennomganger og vurderinger av all relevant forskning, slik at det ikke dannes et skjevt bilde.

Når det kommer til kosthold og helse er også forskningen i konstant endring. Det er derfor viktig å forholde seg til den nyeste forskningen der ute.

Flere observasjonsstudier har sett at det å drikke mer enn den anbefalte mengden øker risikoen for død grunnet hjertesykdom 2. I Norge er den øvre anbefalte mengden for alkoholinntak på 10 gram for kvinner og 20 gram for menn per dag. Dette tilsvarer omtrent et glass vin eller en liten ølboks per dag for kvinner, og omtrent to for menn 3.

De nye nordiske kostrådene anbefaler derimot ingen trygg nedre grense for alkoholinntak, som vil si at det anbefales å drikke minst mulig 4.

På den andre siden er det flere observasjonsstudier som viser at et lavt til moderat inntak av alkohol kan virke forebyggende mot en rekke hendelser innenfor hjertesykdom, som blant annet hjerteinfarkt 5,6. Disse funnene er derimot ikke konkludert enda, og blir stadig utfordret av andre studier 1.

Alkohol og hjerneslag

Når det kommer til hjerneslag, er anbefalingene klare. 

WHO konkluderer med at det er stor sannsynlighet for at alkoholinntak øker risikoen for hjerneslag 7. Både internasjonale og norske kunnskapsartikler viser også at selv et lavt alkoholinntak øker risikoen for hjerneslag, og at risikoen øker ved høyere inntak 8,9,10.

Flere faktorer spiller inn på alkoholinntak

Årsakene til hvorfor man finner en beskyttende effekt av et lavt til moderat alkoholinntak i enkelte studier er enda ikke helt klart 3. Noen løfter blant annet frem innholdet av antioksidanter i rødvin som kan være gunstig på hjertehelsen 5.

Brett med øl

En svakhet med mange av studiene på alkohol og hjertesykdom er at det ofte spiller andre faktorer inn som kan påvirke hjertehelsen. Dette er blant annet utdannelse, sosioøkonomisk status og kosthold. En høyere utdannelse kan blant annet knyttes til høyere inntak av rødvin, sammen med et middelhavskosthold 11. På denne måten er det vanskelig å avgjøre hva som er årsaken til den reduserte risikoen for hjertesykdom ved inntak av alkohol.

Alkohol og dødelighet

En nyere kunnskapsoppsummering fra 2018 på alkoholinntak og total dødelighet har kommet med den konklusjonen om at mest sannsynlig all inntak av alkohol vil være ugunstig for helsa vår og risiko for død 1. De så blant annet på at totalt fravær av alkohol ga minst risiko for dårlig helse. De har også konkludert med at alkoholinntak er den syvende største årsaken til sykdom og død på verdensbasis 1.

Råd for å redusere alkoholinntaket

Med de nye nordiske anbefalingene om å drikke minst mulig alkohol, kan det være greit å tenke litt over faktisk hvor mye man drikker. Mange nordmenn drikker også mer enn den tidligere anbefalte grensen på 7 og 14 enheter.

  1. Bestem deg på forhånd hvor mye du har tenkt å drikke.
  2. La annenhver drink være alkoholfri. Dette gjør at du fortsatt har noe å drikke på mens de andre også drikker.
  3. Finn på sosiale ting som ikke innebærer alkohol. For eksempel kino, kafe eller en tur i skogen.
  4. Finn velsmakende alkoholfrie alternativer. Det har kommet mye godt på markedet den siste tiden.
  5. Lettøl (2,5 %) kan gi en lignende følelse som å drikke vanlig øl, men bidrar til lavere alkoholinntak.

Alkohol i seg selv inneholder mye kalorier, faktisk mer enn sukker gjør per gram. Dette vil si at selv om man drikker alkoholholdig drikke uten sukker, vil alkoholen i seg selv bidra til kalorier.

Eksempler på kaloriinnhold i ulike alkoholholdige drikkevarer:
En halvliter øl 200 kalorier
En halvliter lite-øl 150 kalorier
1 glass tørr rødvin 90 kalorier
En halvliter søt cider 300 kalorier
En enhet sprit (en shot, whisky, akevitt) 100 kalorier