Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Salt fremmer overspising

Saltrik mat kan overkjøre metthetsfølelsen.

Saltinntaket i befolkningen er høyere enn anbefalt. Et høyt saltinntak bidrar til høyt blodtrykk og er forbundet med hjerte- og karsykdom. Hvor mye salt vi spiser har imidlertid flere konsekvenser og forskning antyder at det også kan spille en rolle for overvekt og fedme.

En studie fra Australia gir en mulig forklaring på sammenhengen mellom saltinntak og vekt: Salt øker både mengden mat og hvor mange kalorier som blir spist.

I studien ble 48 voksne menn og kvinner gitt måltider med makaroni og saus med ulike mengder salt og fett (1). Når sausen inneholdt mye salt, spiste de 11 prosent mer av måltidet enn når den var uten salt. Mengden fett i sausen påvirket på sin side ikke hvor store mengder som ble spist, men fordi fett er kaloririkt økte det totale kaloriinntaket med hele 60 prosent av den fettrike sausen.

Det mest interessante funnet var imidlertid at personer som var sensitive for smaken av fett spiste mindre av den fettrike maten, men kun dersom maten samtidig hadde lite salt.

Saltrik mat kan derfor overkjøre metthetsfølelsen man får av fet mat og kan ifølge forskerne fremme “passiv overspising”.

På fire ulike dager fikk deltakerne servert fire måltider med makaroni og saus til lunsj. To av lunsjene hadde lite salt (ikke noe tilsatt salt) og to hadde mye. I tillegg hadde to av lunsjene lite fett mens to hadde mye fett. De fettrike lunsjene hadde om lag dobbelt så mange kalorier som de magre. Porsjonene var store og de fikk spise så mye de ville.

Er salt en risikofaktor for overvekt?

Tidligere undersøkelser har funnet en sammenheng mellom overvekt og høyt saltinntak eller en preferanse for salt og fet mat, uavhengig av kaloriinntak (2), også blant barn (3, 4, 5, 6). I en dansk studie var et høyt saltinntak knyttet til større økning i fettmasse, og redusert muskelmasse, over seks år (5).

Én mulig forklaring kan være at et høyt saltinntak øker tørsten, som i sin tur kan øke inntaket av brus, som så bidrar til vektøkning. Saltinntaket har imidlertid vist seg å være knyttet til overvekt også uavhengig av brusinntak (4, 7, 8).

Salt øker lysten på fet mat

Mange synes at salt får maten til å smake bedre så derfor er det nok ikke så overraskende at tilsetting av salt øker matinntaket. I den australske studien ble smaken på måltidene med salt vurdert som bedre.

Kombinasjonen salt og fett stimulerer appetitten, så det er mulig at salt får en til å spise mer fet mat. En annen ny studie fant nemlig at personer som egentlig foretrakk mindre fett, spiste mer av den fete maten (tomatsuppe) når salt ble tilsatt (9).

Salt kan derfor ha stor betydning for lysten på fete, kaloritette matvarer som for eksempel snacks og kjøttprodukter, noe tidligere studier av barn og voksne også tyder på (3, 10, 11).