Hopp direkte til innhold

Et eple om dagen for bedre folkehelse

Én ekstra porsjon frukt om dagen kan forhindre tusenvis av dødsfall fra hjerte- og karsykdommer hvert år, viser ny beregning fra britiske forskere.

At frukt og grønnsaker er sunt, eller at “et eple om dagen er godt for magen”, er gamle leveregler som har tålt tidens tann.

Fra flere studier er det for eksempel vist at bare én ekstra porsjon frukt og grønnsaker per dag, reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom med 4-5 prosent. Men hvilken effekt har dette enkle livsstilsrådet sammenliknet med statiner (en gruppe kolesterolsenkende legemidler) på forebygging av hjerte- og karsykdom og tidlig død i befolkningen?

9400 færre dødsfall av statiner

Tre britiske forskere ved universitetet i Oxford satte seg nylig fore å sammenlikne nettopp epler og statiner. De spurte seg selv: Hvilken effekt ville det å gi alle innbyggere over 50 år ett eple om dagen ha for dødeligheten av hjerte- og karsykdom, sammenliknet med det å gi alle over 50 år statiner?

Statiner er medikamenter som reduserer LDL-kolesterolet, som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. En reduksjon av LDL-kolesterolet i blodet med 1 millimol per liter er forbundet med 12 % lavere sjanse for å dø av hjerte- og karsykdom.

Les mer om høyt kolesterol her.

Dersom 70 % av alle personer i Storbritannia over 50 år tok en statin hver dag, ville antall årlige dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom (f.eks. hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertesvikt) teoretisk sett bli redusert med 9 400.

... og 8 500 færre dødsfall av epler

Epler er også vist å redusere LDL-kolesterolet og andre risikofaktorer. Dersom 70 % av alle over 50 år spiste ett lite eple (ca. 100 gram) om dagen, ville derfor antall årlige dødsfall bli redusert med omtrent 8 500, viste forskernes beregninger. Statiner til alle ville altså gi litt færre dødsfall enn epler, men i tillegg føre til en del bivirkninger og kostnader. 

Vil også forhindre diabetes

Forskerne konkluderer derfor med at det vil være omtrent like gunstig med tanke på hjerte- og karsykdom dersom alle over 50 spiste et eple eller en statin om dagen, men at det å spise epler fremfor statiner også kan forhindre mange tusen nye tilfeller av diabetes. Dette forutsetter at det totale kaloriinntaket ikke endrer seg.

Dersom man spiser et eple i stedet for en mer kaloritett, usunn matvare, vil effekten trolig være enda mer gunstig.

Små grep har stor betydning

Denne studien argumenterer ikke for at personer som går på statiner bør slutte med det og heller spise frukt, men den støtter opp om anbefalingen om å spise mer frukt, grønnsaker og bær.

Små, enkle kostholdsgrep kan forebygge kroniske sykdommer, for tidlig død, samt enorme personlige og offentlige kostnader. Dette er klare, direkte og oppnåelige løsninger.

Det er derfor veldig gledelig at frukt- og grønt-forbruket har økt betydelig i Norge de siste tiårene, men bare litt over halvparten av befolkningen spiser frukt eller bær hver dag, og bare 15 % av oss spiser anbefalt mengde grønnsaker hver dag.

Les mer om hjerte- og karsykdom her.

Kilde

Studien ble publisert 17. desember 2013 i British Medical Journal.