Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Sigarett og sko
Foto: Shutterstock

Røykeslutt ved kols – hva virker best?

En kombinasjon av hjelp til å endre atferd og medikamentell behandling er mer effektivt for røykeslutt hos kolspasienter enn atferdsterapi alene.

Kolspasienter som røyker har høyere forekomst av kols-symptomer og dårligere lungefunksjon enn ikke-røykere med kols. Det er dokumentert at røykeslutt utsetter reduksjonen i lungefunksjon som følger med kols, og er en kostnadseffektiv måte å redusere risiko for forverringer. Dessverre kan kolspasienter ha vanskeligere for å slutte enn andre røykere.

Når en ser på prosentandelen av røykere med kols som klarer å holde seg røykfri i minst 6 måneder, er intens atferdsterapi kombinert med røykesluttmedisiner knyttet til mer enn dobbelt så høy sjansen for å lykkes sammenliknet med bare atferdsterapi. Intens atferdsbehandling, det vil si mer enn én rådgivningssesjon, ser også ut til å være mer effektivt enn ingen eller mindre intens behandling. Dette er konklusjonen på en fersk gjennomgang av 16 tidligere studier av røykesluttintervensjoner blant røykere med kols (1).

Legemidler

Legemidler kan gjøre det lettere for enkelte å slutte å røyke. Det finnes nikotinlegemidler uten resept og medisiner på resept.

Nikotinholdige legemidler som brukes for røykeslutt er blant annet nikotinplaster og –tyggegummi, sugetabletter, munnspray, munnpulver og inhalator. Disse er reseptfrie.

Legemidler på resept er Vareniklin (Champix). Champix, vist seg å gi størst sjanse for å gi vellykket røykeslutt blant kolspasienter. Vareniklin mer enn tredoblet sjansen for å holde seg røykfri etter 12 måneder sammenliknet med ingen medisin i én studie. Det er likevel lite grunnlag for å anbefale alle pasienter én type fremfor en annen.

Noen velger å bruke e-sigaretter til røykeslutt. I følge helsenorge.no det mangler data som viser om dette er effektivt.

Atferdsterapi kan variere mye i innhold, men i forskningen er det brukt en-til-en-rådgivning, ofte kombinert med rådgivning i grupper, rådgivning over telefon eller selvhjelp.

Les mer om hvordan du kan bli røykfri her

Kilde:

  1. van Eerd m.fl. Smoking cessation for people with chronic obstructive pulmonary disease, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016.
Tips

Helsenorge.no: Lev!

Her finner du gratis og kunnskapsbaserte verktøy og råd hvis du vil endre en vane, eller bare trenger informasjon om hvilke små grep du selv kan gjøre for litt bedre helse.

Begynn der det passer for deg – ta ett skritt av gangen.

https://helsenorge.no/lev