Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvert år markeres Verdens tobakksfrie dag 31. mai for å informere om tobakksrelaterte helseskader, sykdommer og dødsfall, samt samfunnsskadene ved tobakksbruk, og for å inspirere til et tobakks- og nikotinfritt liv.

Over 8 millioner mennesker dør årlig som følge av tobakksbruk!

Beskytt barn fra tobakksindustriens påvirkning

Globalt er det nå flere barn som bruker e-sigaretter enn voksne! Tobakksindustrien markedsfører seg målrettet, bevisst og kynisk mot barn og unge. Fremtidens generasjoner må sikres en fri og trygg oppvekst, uten tobakk og nikotin!

Tobakksbruk har lenge vært en viktig årsak til hjerte-, kar- og lungesykdom og tidlig død. Støtt opp om budskapet og skån barna våre fra en illusjon om at det ikke er det.

Nikotin skaper avhengighet - det er er like avhengighetsdannende som kokain eller heroin. Og det gir barna varige hjerneskader.

I 1988 ble det forbudt å røyke på enkelte steder i Norge, en bestemmelse som nå kalles for "Røykeloven". Retten til å puste i røykfri luft ble innført som et grunnprinsipp. I 2004 ble Norge et av de første landene i verden med innendørs røykeforbud på barer og restauranter.

Årlig dør over 5 000 personer i Norge av røyking, noe som utgjør om lag 16 prosent av alle dødsfall. Røyking øker risikoen for koronar hjertesykdom med opptil 4 ganger, dobler risikoen for hjerneslag og øker risikoen for å dø av KOLS med 12 til 13 ganger.

Disse er to av flere tiltak som har hatt stor effekt på folks atferd. I dag er andel røykere i befolkningen rekordlavt. Likevel røyker 20 prosent av unge i alderen 16–24 år enten daglig eller av og til.

Store studier har vist at minst 50 prosent av langtidsrøykere vil dø av årsaker som en direkte følge av røyking. Og at røykere har 10 år kortere gjennomsnittlig levetid enn de som aldri har røykt.

Parallelt har snusbruken i Norge eksplodert siden 2000 og doblet på ti år, særlig på grunn av økt forbruk blant barn og unge. Tjue prosent av unge i alderen 16–24 år bruker nå snus, og de aller fleste gjør det daglig. Samtidig blir e-sigaretter stadig mer populære.

Ønsker kraftfulle tiltak mot tobakk

Norge var tidligere et foregangsland innen tobakkspolitikken. Det kan vi igjen bli ved å tilrettelegge for et tobakks- og nikotinfritt samfunn innen 2030.

  • I Norge forårsaker røyking årlig samfunnsøkonomiske kostnader på 80 milliarder kroner (kilde: Helsedirektoratet).
  • Nikotin er årsaken til at tobakksprodukter er like avhengighetsdannende som kokain eller heroin.

Finland skal bli tobakksfritt innen 2023. Og EU innen 2040.

Ønsker kraftfulle tiltak mot tobakk

LHL jobber for et tobakksfritt samfunn

For LHL har kampen mot tobakksindustrien vært sentral i flere tiår! Fordi vi vet at tobakk er årsaken til å utvikle eller forverre astma, og utvikle kolshjerte- og karsykdommer. Og forårsaker for tidlig død.

LHL jobber for at Norge deltar i det viktige internasjonale arbeidet for tobakksbekjempelse, at vi har strenge nasjonale reguleringer og at kommunene bidrar til at det skal være lett å oppholde seg på steder uten å bli eksponert for tobakksrøyk - og at det skal være lettest mulig å slutte.

All tobakksbruk er farlig.
Det finnes ikke en sikker nedre grense.

Få nyhetsbrev fra LHL

Her kan du lese nytt om fysisk aktivitet og helse, kosthold, allergi, luft, pasientrettigheter og mye mer som kan hjelpe deg med å få en god helse.

Du kan når som helst melde deg av. Les mer om hvordan vi behandler dine data på lhl.no/personvern. Vi bruker MailChimp.