Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
muggsopp
Foto: Shutterstock

Den farlige muggsoppen

Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp.

Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom.

Symptomene kan være:

 1. Astma (for eksempel hoste, pipende pust, trykk for brystet)
 2. Høysnue (for eksempel tett eller rennende nese, nys og kløe i øyne)
 3. Hodepine
 4. Tretthet
 5. Nedsatt allmenntilstand
 6. Konsentrasjonsvansker    

Hvis du har hatt noen av disse symptomene i lengre perioder er det viktig å kontakte fastlegen. Om du har mistanke om fukt og mugg i boligen bør legen også bli informert om dette.

Det foreligger ingen tall på hvor mange mennesker i Norge som blir eksponert for innendørs muggsopp.

Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret.  

Tips for fjerning av muggsopp

Oppdager du mye mugg i boligen må du kontakte et firma som fjerner soppen. Synlig muggsopp kan du ikke bli kvitt på egenhånd. 

Norsk Hussopp Forsikring anbefaler følgende fremgangsmåte for å bli kvitt muggsoppen:

 1. Finn frem vaskebøtte, gummihansker og rengjøringsmidler tilpasset materialet og sett i gang. Dersom det ikke er tilstrekkelig med vanlig vaskemiddel kan du benytte kraftvask eller klorinblanding bestående av 10 deler vann og 1 del klorin.
 2. Test på et lite område først dersom du er i tvil om materialet tåler kraftvask / klorin. Husk å bruke hansker og luft godt. La vaskemiddelet virke ca. 20 minutter.
 3. Bruk rent vann og vask / skyll bort vaskemiddelet. Dette er viktig for å unngå skade på vegger, tak og møbler.
 4. Følg med på utviklingen: Dersom muggsoppen kommer tilbake eller utvikler seg videre anbefaler vi at du gjør videre undersøkelser og tiltak enten selv eller med hjelp fra fagpersoner. Du må finne fuktkilden og utbedre den, ellers vil muggsoppen komme tilbake gang på gang.
 5. Start ditt nye muggfrie liv med å lufte godt i boligen. Luft gjerne hver morgen mens du spiser frokost. Da er det mindre sjanse for at den kommer tilbake.

Verdens helseorganisasjon konkluderer

Hvis du bor i et fuktig hus eller har fukt og muggsopp i boligen, så er du utsatt for en økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring av astma, konkluderer både Verdens helseorganisasjon (WHO), som har sett på data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold og Folkehelseinstituttet, FHI*. I tillegg viser de til at fuktproblemer eller muggsopp også kan forårsake bronkitt og eksem.

Rapport

* Dette er konklusjon i en rapport fra 2009, Verdens helseorganisasjon (WHO), som har sett på data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold. Folkehelseinstituttet, FHI, viser også til nyere forskning som bekrefter de tidligere påviste sammenhenger.

Visste du at hvert tredje hjem problemer med fukt som kan føre til astma, allergier og andre sykdommer?