Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
God helse

Om Sunnere bolig

Sunnere bolig er et magasin hvor du finner informasjon om inneklima og råd og tips til hvordan du selv kan få et best mulig inneklima i din egen bolig.

Hva er Sunnere bolig?

Et godt inneklima er viktig for alle mennesker, spesielt for barn og alle aldersgrupper som har astma, allergi, kols, eksem eller andre overfølsomhetssykdommer. Mange kunne unngått økte helseplager dersom de hadde tilgang på enkle tips og råd om hva de selv kan gjøre for å begrense dårlig inneklima og luftforurensning. Fordi mye informasjon i dag er på et vanskelig fagspråk, vil en brukervennlig løsning på web være en god måte å formidle kunnskap på. Dette er grunnlaget for prosjektet "Sunnere Bolig".

LHL ønsker at Sunnere Bolig skal bli et sted hvor den norske befolkningen kan finne ønsket informasjon for å øke kvaliteten på inneklimaet i egen bolig.

Om LHL Astma og allergi

LHL Astma og allergi arbeider for å forebygge astma, allergi og eksem i befolkningen og bidra til bedre mestring hos de som allerede er syke. Vi er en livsløpsorganisasjon. Det betyr at den er til for folk i alle aldre – fra vugge til grav – for å gjøre livet bedre for alle med astma, allergi og eksem. Dette gjennom god veiledning, rådgivning, lokale kurs og forhåpentligvis et nytt og relevant nettverk.

Erfaring viser at mange lever med unødige plager og begrensninger fordi de ikke har fått god nok hjelp med bruk av medisiner, ikke kjenner til hvordan man kan forebygge forverring av sykdommen, og så videre. LHL Astma og allergi har et høyt kompetent veiledningsteam med solid kompetanse og lang erfaring som vi håper og tror skal bli til stor nytte og glede for mange.

Hvorfor har vi laget Sunnere bolig?

Vår helse påvirkes i stor grad av inneklimaet i boligen vår og mange sliter daglig med luftveisproblemer, allergi og forverring av helsetilstand knyttet til dette. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos ellers friske mennesker. Spesielt sårbare grupper er barn og alle aldersgrupper som har astma, allergi, eksem, kols og andre overfølsomhetssykdommer. Det er stor mangel på lett tilgjengelig og forbrukervennlig informasjon om inneklima. Derfor har LHL med støtte fra Stiftelsen DAM samlet enkel og lett forståelig informasjon, tips og råd om hvordan hver enkel med enkle grep, kan få et godt inneklima og bedre helse i egen bolig.

Støttet av Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har 38 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom Stiftelsen Dam, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

https://www.dam.no/