Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Personvernerklæring

Du skal alltid føle deg trygg og ha tillit til oss. Vi håndterer personopplysningene dine med respekt og lar deg ha kontroll over dem.

Innholdsfortegnelse:

 1. Behandlingsansvarlig
 2. Personvernombud
 3. Lovreguleringer og samtykke
 4. Behandlingens formål
 5. Lagring og bruk av personopplysninger
 6. Donasjoner og gaver
 7. Hjertekampen-app
 8. Nettbutikken LHL Førstehjelp
 9. Utlevering av personopplysninger
 10. Lagring av personopplysninger
 11. Innsyn i personopplysninger
 12. Sletting av personopplysninger
 13. Rett til retting av personopplysninger
 14. Din rett til dataportabilitet
 15. Sikring av personopplysningene

Se også informasjon om nettstedet (mer om cookies, statistikk, annonsering med mer).

1: Behandlingsansvarlig

LHL (org.nr. 940 190 738) har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysningene. Dette gjelder også LHL Astma og allergi, LHL Hjerneslag og Afasi og LHL Førstehjelp. Disse er del av LHL, med samme organisasjonsnummer.

(Det er egen erklæring for LHL Internasjonal, org.nr. 999 281 931. Dette er en selvstendig stiftelse, opprettet av LHL i 2015).

2: Personvernombud

LHL har et eget personvernombud.

Personvernombud

Personvernombud

Atle Larsen
LHL

3: Lovreguleringer og samtykke

Personopplysningsloven, som inkluderer EUs personvernforordning (GDPR), setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger LHL kan lagre, og hvordan vi kan forvalte disse.

Personopplysningsloven gjelder også for våre digitale tjenester. I tillegg gir lovverk som markedsføringsloven og regnskapsloven også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person skal behandles. Nettbutikken vår (LHL Førstehjelp) reguleres også av ehandelsloven.

4: Behandlingens formål

Personopplysninger benyttes av LHL til å administrere kunder og medlemmer, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i øvrige sammenhenger der LHL må vite hvem vi har kontakt med.

5: Lagring og bruk av personopplysninger

LHL oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Har du reservert deg i dette registeret vil vi ikke ta kontakt med deg, så fremt du ikke har støttet oss tidligere og vi anser dette som et aktivt kunde- eller medlemsforhold. Du kan reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall kontakt med oss.

LHL innhenter og lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, men bare i den utstrekning du er blitt underrettet om og har godkjent. På Min side vises informasjon om deg som er medlem i LHL fra vårt medlemssystem, og vi bruker navn og e-post i forbindelse med utsendelse av våre nyhetsbrev. Personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse m.v.) som brukere har oppgitt på LHLs tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, blir lagret i våre eller våre underleverandørers systemer. Dette for å sikre at vi kan levere de tjenestene våre brukere, medlemmer og støttespillere forventer.

I noen tilfeller lagres personopplysningene på servere hos underleverandører. I slike tilfeller vil du få konkret informasjon om dette når det er relevant.

LHL benytter kun personopplysninger innenfor rammene av gjeldende lovverk og regulseringer, og det som vi på forhånd har informert deg om. Tilsvarende etter skriftlig samtykke.

Medarbeidere i LHL som har tilgang til personopplysninger har taushetsplikt, også etter at de har sluttet i LHL.

LHL lagrer personopplysningene på servere i Norge som er driftet av selskapet Intility AS, org.nr. 981 967 070 og hos Mysoft AS, org.nr. 954 374 661.

LHL Førstehjelp sin ehandelsplattform er levert av Mystore.no AS, org.nr. 914 083 095. Data lagres i deres skytjenester hos Amazon Cloud Services (AWS) sitt datasenter i Irland.
Forretningssystemet er levert av 24SevenOffice AS, org.nr. 995 251 094.

LHL bruker plattformen checkin.no fra Checkin AS, org.nr. 994 035 053, for påmelding og betaling til kurs, møter og samlinger. Vi bruker letsreg.no fra Deltager AS, org.nr 982 111 986 for donasjoner til minnegaver.

LHL bruker plattformen Agorapulse fra selskapet Agorapulse SAS for publisering av innlegg, svar på kommentarer og meldinger i våre kontoer på sosiale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter, Google min bedrift). Data lagres i deres skytjenester hos Amazon Cloud Services (AWS) sitt datasenter i Irland.

LHL bruker Vipps (org.nr. 918 713 867) til sikker innlogging og til betalinger. Når du bruker en av disse tjenestene vil ditt telefonnummer sendes videre til Vipps for videre identifikasjon.

6: Donasjoner og gaver

LHL er medlem av Innsamlingskontrollen. Det gir trygghet for at innsamlinger til LHL drives ansvarsfullt og at gaver går til formålet.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger ved donasjoner og gaver, støtte til LHL kan være anonym. Automatisk rapportering til Skatteetaten for skattefradrag forutsetter personopplysninger.

Sikker betaling

LHL bruker Nets Netaxept, slik at du trygt kan gi ditt bidrag på nett. Netaxept er en sikker betalingsmåte som gjør det enkelt for deg å betale direkte med Visa, MasterCard, BankAxept eller Vipps.

Reservasjoner og samtykker

Vi kontakter våre givere med informasjon om arbeidet vårt og med forespørsel om støtte. Du bestemmer selv hva slags informasjon og henvendelser du ønsker.

Dersom du ønsker å reservere deg mot brev, telefoner, e-post, SMS eller andre former for kontakt, kan du sende e-post til eller ringe 22 79 90 00.

7: Hjertekampen-app

Hjertekampen er en gratis treningsapp. Du er anonym når du bruker denne, det er ingen brukerregistrering eller innlogging.

I appen kan du velge treningsprogram, og du kan lagre hvilken økt du er ferdig med. Denne informasjonen lagres i appen, på din telefon, slik at neste gang du åpner appen kommer du tilbake dit du var. Ingen persondata eller data lagres hos LHL.

Vi bruker statistikk-verktøyet MixPanel. Dette viser kun hvor mange som bruker appen, og hvordan appen brukes. Dette kan ikke kobles til deg som bruker (du er anonym).

8: Nettbutikken LHL Førstehjelp

Vi benytter oss også av tjenester levert av tredjepart:

Vipps
Hvis du betaler med Vipps i nettbutikken, eller gir en gave til oss med Vipps, vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

Posten og Bring
Vi sender pakker med Posten Norge AS (Posten og Bring) og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

Kommunikasjon gjennom e-post og SMS
Som kunde vil du kunne motta e-post og SMS knyttet til ditt kundeforhold. Vi vil blant annet sende deg e-post og/eller SMS knyttet til ordrer du har lagt inn, SMS med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, og lignende. Dette er definert som berettiget interesse, og vi ber ikke om samtykke til dette.

9: Utlevering av personopplysninger

Informasjon du sender fra deg, for eksempel via skjema på nettstedet, blir kun brukt i den sammenheng de er ment å brukes. Slike data vil bare videreformidles til tredjepart der det trengs for å tilby tjenesten eller er ledd i betalingsinnkreving eller regnskapsbehandling, eller dersom du har samtykket til dette. Vi vil ikke dele eller selge dine data til andre.

Vi skal ikke selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg, til tredjepart, uten at du har samtykket til dette.

10: Lagring av personopplysninger

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere medlemsforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Du kan som medlem reservere deg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall kontakt med oss.

11: Innsyn i personopplysninger

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger LHL har om deg, hva opplysningene skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel opplysninger i datasystemer og i papirarkiver.

Last ned og fyll ut

Skjema for innsyn og dataportabilitet i personopplysninger.

Last ned

12: Sletting av personopplysninger

Alle opplysninger som er innsamlet etter et skriftlig samtykke kan du når som helst få slettet. Opplysninger som er innhentet med hjemmel i lov kan normalt ikke bli slettet. Ta kontakt om du har spørsmål om sletting.

13: Rett til retting av personopplysninger

Etter personopplysningslovens regler har du som medlem rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Enkelte opplysninger om deg og ditt medlemskap i LHL kan du selv korrigere ved å logge inn på Min side.

14: Din rett til dataportabilitet

Du har rett til å

 1. Få utlevert personopplysningene dine og å lagre disse på en privat enhet til videre og personlig bruk.
 2. Flytte, kopiere eller overføre personopplysningene dine fra en virksomhet til en annen virksomhet.

Last ned og fyll ut

Skjema for innsyn og dataportabilitet i personopplysninger.

Last ned

15: Sikring av personopplysningene

Vi har etter lovverket ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikoanalyser, rutiner som skal gi nødvendig og pålagt sikkerhet.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi gjennomgår våre rutiner periodisk, for å ettergå at krav til sikkerhet og gjeldende rutiner til enhver tid er i henhold til gjeldende krav.

Personvernombud

Personvernombud

Atle Larsen
LHL

Frank Rosendahl Slettebakken

Frank Rosendahl Slettebakken

Leder digitale kanaler
94 86 31 65