Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mugg
Foto: Shutterstock

Muggsopp kan føre til helseplager

Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp.

Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom.

Symptomene kan være:

  1. Astma (for eksempel hoste, pipende pust, trykk for brystet)
  2. Høysnue (for eksempel tett eller rennende nese, nys og kløe i øyne)
  3. Hodepine
  4. Tretthet
  5. Nedsatt allmenntilstand
  6. Konsentrasjonsvansker    

Hvis du har hatt noen av disse symptomene i lengre perioder er det viktig å kontakte fastlegen. Om du har mistanke om fukt og mugg i boligen bør legen også bli informert om dette.

Det foreligger ingen tall på hvor mange mennesker i Norge som blir eksponert for innendørs muggsopp.

Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret.  

Verdens helseorganisasjon konkluderer

Hvis du bor i et fuktig hus eller har fukt og muggsopp i boligen, så er du utsatt for en økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring av astma, konkluderer både Verdens helseorganisasjon (WHO), som har sett på data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold og Folkehelseinstituttet, FHI*. I tillegg viser de til at fuktproblemer eller muggsopp også kan forårsake bronkitt og eksem.

Rapport

* Dette er konklusjon i en rapport fra 2009, Verdens helseorganisasjon (WHO), som har sett på data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold. Folkehelseinstituttet, FHI, viser også til nyere forskning som bekrefter de tidligere påviste sammenhenger.

 

Kilde:

Folkehelseinstituttet