Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Dårlig inneluft
Foto: Shutterstock

Plages du av dårlig inneklima på jobben?

Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven.

Årsakene til inneklimaproblemer er oftest feil ved bygning, drift/bruk og/eller vedlikehold.
Renhold har stor betydning for forurensningen av luften.

Typiske helseplager

  • Slimhinneirritasjon i øyne, nese og hals
  • Mer plager av astma og allergisk snue
  • Hyppigere og verre luftveisinfeksjoner
  • Tørrhet, kløe og eksem i huden (særlig i ansikt og på hender)
  • Unormal trøtthet, hodepine og allmenn uopplagthet

Plagene kommer gjerne etter at man har oppholdt seg i lokalene over tid. Det er vanlig at de øker i styrke utover dagen. Symptomene avtar gjerne gradvis når du forlater arbeidsplassen. Det vil være individuelle variasjoner i følsomhet slik at noen vil oppleve å bli syke ved kortere eksponering enn andre. Andre ulike faktorer kan også være med på å påvirke opplevelsen av inneklimaet (om man har en lungesykdom, allergi, røyker mm.).

Hva gjør du når inneklimaet på arbeidsplassen ikke er bra?

  • Ta det opp med arbeidsgiver, gjerne via verneombud eller AMU (arbeidsmiljøutvalget)
  • Kontakt bedriftshelsetjenesten om virksomheten din har en slik ordning
  • Arbeidstilsynet – om du ikke når fram internt kan du kontakte Arbeidstilsynet for råd

Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver og/eller utleier av arbeidslokalene å iverksette tiltak for å bedre inneklimaet.

Arbeidsplass i leide lokaler

Om din arbeidsgiver leier lokaler, er utleier ansvarlig for at lokalene har et tilfredsstillende inneklima. Kostnader knyttet til dette vil være nedfelt i leieavtalen.

De helseskadelige virkningene av fuktskader med muggvekst er betydelige!

Godt inneklima lønner seg

Arbeidsplasser med forsvarlig inneklima opplever ofte høyere funksjonsevne og økt produktivitet.