Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
Peis
Foto: Shutterstock

Slik bruker du gassovnen trygt

I små rom kan lufta gå tom for oksygen når gassovnen står på dersom man ikke lufter godt

Frittstående gassovner (katalyttovner) og gasspeiser bruker ofte propan som brensel. Propan ved fullstendig forbrenning avgir kulldioksid (CO2) og vann, og bruker mye oksygen (O2) i prosessen.

Kullosforgiftning

Ved forbrenning av 1 liter propan går det med 5 liter Oksygen. Når oksygenet blir brukt opp kan forbrenningsprosessen bli ufullstendig. Da vil forbrenningen produsere kullos (CO). CO er en ekstremt giftig gass for oss mennesker å puste inn. I tillegg er den luktfri og usynlig. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen man blir kvalt.

I små rom kan lufta gå tom for oksygen når gassovnen står på dersom man ikke lufter godt.

Gasspeiser bør alltid ha tilkobling til pipe eller røykrør ut av boligen.

Frittstående gassovner (katalyttovner) kan utgjøre en risiko og bør ikke brukes der mennesker skal oppholde seg. Dersom den bukes til oppvarming av et rom, så luft godt og avslutt fyringen før rommet tas i bruk av mennesker. Det produseres mye fukt i forbrenningsprosessen så det også viktig å lufte godt for å fjerne den fuktige luften.

Gode råd for å unngå den farlige kullosen:

  1. Sørg for god lufting der du bruker gassovn og andre gassapparater. Hvis rommet er lite, skal det lite kullos til før det blir farlig.
  2. Frittstående gassovner uten avtrekk bør ikke brukes lenge av gangen.
  3. Følg alltid med når gassovnen er i bruk.
  4. Plasser aldri gassovn i rom der noen ligger og sover.
  5. Følg bruksanvisningen og vedlikehold gassovnen.

 

Kilde:

Sikker Hverdag