Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
Barn leker på gulv
Foto: Shutterstock

Slik velger du riktig gulvvarme

Oppvarming av rom med gulvvarme gir best komfort og er best for inneklimaet i boligen. Les mer om de to ulike hovedprinsippene når det gjelder valg av gulvvarme til boligen din.

Når vi går på et varmt gulv vil varmen stige opp gjennom føttene og gi god komfort. Gode varme føtter gir en opplevd romvarme som gjør at vi kan senke den generelle romtemperaturen med noen grader. Dette er både bra for helsen og energiforbruket.

To ulike hovedprinsipper når det gjelder valg av gulvvarme:

  1. vannbåren gulvvarme
  2. elektrisk gulvvarme 

Det er noen avgjørende momenter som er med på å bestemme hvilket system du kan velge.

Vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme krever installasjon av vannrør i alle gulvene som skal ha varme, styringssystem for regulering av varme og oppvarmingsenhet som er plassert sentralt for å varme opp vannet før det fordeles. Det er mest vanlig å installere vannbårent varmeanlegg for nye boliger hvor systemet kan planlegges fra begynnelsen av. Det er viktig å tenke igjennom valg av varmekilde, hvordan røranlegget skal monteres i gulvene. Et vannbårent varmeanlegg krever plass til rørføringer fram til alle rommene, plassering av styringsenheter og et teknisk rom hvor man kan plassere en varmekilde og rørfordelinger. Anleggene har høyere installasjonskostnad enn elektrisk gulvvarme, men er ofte billigere i drift hvis man velger riktig oppvarmingskilde.

Vannrørene ligger i sløyfer rundt på hele gulvflaten. Varmt vann med temperatur, vanligvis mellom 30 til 40 grader, sirkulerer rundt og avgir varme der det trengs. Sammenlignet med elektrisk gulvvarme vil ikke overoppheting under et teppe for eksempel, være et problem. Den stabile fordelingen av varme gjør at oppvarming via varmt vann som sirkulerer rundt i gulvene, gir meget god komfort.

Ta kontakt med et anerkjent rørleggerfirma eller installatør for en gjennomgang av hva som kreves ved begge prinsippene

Elektrisk gulvvarme -enkelt å installere

For deg som skal pusse opp og har muligheten til å velge å installere elektrisk gulvvarme, er det et romoppvarmingssystem som gir mange gode fordeler i forhold til komfort og inneklima.

Noen forhold må du allikevel tenke gjennom og sjekke.

Elektrisk gulvvarme krever at du har tilstrekkelig strømtilførsel Hvis ikke må du kanskje trekke ny strømtilførsel fram til rommet. Sjekk dette med autorisert elektriker. I tillegg har det betydning hva slags gulvbelegg du ønsker i rommet.

Parkett og andre gulvbelegg kan ha begrensninger i hvilken temperatur den tåler, som igjen gir føringer for hvor mye effekt du kan ha per kvadratmeter. Det går an å sette begrensninger med en styring gulvvarmeløsningen du velger. Sjekk med leverandøren av parketten og el-installatør.

Gulvvarme under løst gulvbelegg

Ønsker du gulvvarme under parkett eller laminatgulv som ligger løst oppå undergulvet, kan det gjøres enkelt ved å legge en varmefolie før belegget monteres. Varmefolien er en tynn film på rull med innstøpte varmetråder. Varmetrådene krever tilknytning til strøm og en styringsenhet for å regulere temperaturen. Fordelen med dette systemet er at folien kan ligge løst under parketten og krever ikke at man støper den inn.

Under et banebelegg som for eksempel vinyl kan du legge varmematter med flytende støp over, eller innstøpte varmekabler, men dette krever litt mer jobb med undergulvet enn ved bruk av varmefolie.