Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
Foto: Shutterstock

Fakta om husstøv

Støv består av utallige små partikler. Størrelsen og tyngden på støvpartiklene er avgjørende for hvordan de opptrer innendørs.

Større og tyngre partikler i luften faller raskt ned og legger seg på flater. Mye av dette støvet blir liggende der det lander og påvirker derfor ikke voksene menneskers helse i vesentlig grad. Små barn som ligger og leker mye på gulvet vil imidlertid kunne få i seg dette grove støvet ved at de tar på overflaten, og så putter fingrene eller leker og gjenstander som har ligget på gulvet i munnen.

Mellomstore partikler svever lengre i luften og faller saktere ned. De vil etter hvert legge seg på overflater, men ved luftbevegelser i rommet virvler de opp igjen og svever nok en gang rundt i luften en stund. Dette støvet påvirker oss negativt hvis vi puster det inn.

Små partikler svever lenge i luften. Noen er så lette at de blir svevende i luften nesten hele tiden. Disse støvpartiklene vil alltid være i luften vi puster inn.
Når støvpartiklene som ligger på flatene og gulvet klumper seg sammen, får vi "hybelkaniner".

Les om hvordan du effektivt fjerner støv i boligen din.

Hvor kommer alt støvet fra?

Støvet som omgir oss innendørs kommer fra mange forskjellige kilder:

  • Fiberpartikler fra tekstiler som klær, møbeltrekk, gardiner og tepper. Tekstiler består av stoffer som er vevd eller spunnet av fiber. Fibrene kan knekke eller løsne fra overflaten og spres ut som partikkelstøv.
  • Slitasjepartikler fra overflater, maling, lakk, treverk og plast. De fleste overflater i boligen har en overflatebehandling som gjør det letter å holde rent, unngå flekker og redusere slitasjen på overflatematerialet. Vi sliter på overflatene gjennom å gå, sitte, gni oss inntil og rengjøre i tillegg til at inventar beveger seg mot overflatene.
  • Støv fra byggeprosessen, isolasjonsmaterialer og pussing av sparkel. Når vi bygger produseres det mye støv. Noe av dette støvet blir liggende i sprekker og hulrom inne i boligen, som i lysbryterbokser, innfelte lamper, under og mellom lister. Når luften beveger seg inne i boligen kan støvet komme ut.
  • Avfall fra mennesker og dyr, døde hudceller, hår, pels og allergener fra dyr. Mennesker og dyr avgir mange døde hudceller og hårfibre i løpet av en dag. Disse faller ned på gulvet eller forblir svevende i luften.
  • Partikler fra utemiljøet som sand, jord, mineralpartikler og pollen, luftforurensninger fra veitrafikk, vedfyring, skipstrafikk og industri.
  • Mikroorganismer som midd og bakterierMikroorganismer finnes rundt oss i boligen. Hvis forholdene er gode for økt vekst av mikroorganismer vil de formere seg ytterligere og kunne bli et problem for helsen vår. Eksempel på dette kan være fuktskader i boligen som følge av kondens eller lekkasjer.

Hvordan spres støvet rundt i boligen?

Ventilasjon, varmeovner og ikke minst våre egne bevegelser rundt omkring i boligen bidrar til at støvet sprer seg.

Ventilasjon

Ventilasjonen i boligen skal tilføre frisk luft og fjerne forurensninger og fukt. Ventilasjonsluften kommer inn i boligen via ventiler i ytterveggen eller spalter i vinduet, eller via lufteventiler koblet til et ventilasjonsanlegg.

Som regel kommer luften inn i soverom, kjøkken, stue og gang, og trekkes ut via avtrekksventiler på bad eller vaskerom. Dette skaper en luftstrøm som oftest går via soverommene, under dørene (spalte mellom terskel og dørblad) og ut via bad eller vaskerom. Luftstrømmen går langs gulvet og trekker med seg støv og partikler som ligger på gulvet eller svever i luften, inn i de andre rommene.

Det er viktig at du har tilstrekkelig gjennomstrømning av ventilasjonsluft i boligen din. Ventilasjonen er den viktigste mekanismen for å fjerne forurensninger i inneluften. Det beste tiltaket for å unngå at støvet spres rundt via ventilasjonsluften er å ha et godt og regelmessig renhold.

Varmeovner

Mange varmeovner er basert på at en vifte blåser varm luft ut i rommet. Det kan føre til at støvet virvles opp og spres ut i rommet.

Egne bevegelser

Når du beveger deg gjennom boligen skaper du en luftstrøm som virvler opp støv fra hyller og gulv til luften du puster inn.