Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
Barnerom, jente
Foto: Shutterstock

Unngå overfylte og rotete barnerom

Begrens gjerne antall gjenstander som kan samle på støv.

Barn er mer sårbare for ytre påvirkninger enn voksne. Samtidig er barnerommet ofte overfylte og rotete.

Planlegg innredningen med tanke på

  • enkle, slette overflater for enkelt renhold
  • gode oppbevaringsløsninger som lukkede bokskap og kasser med lokk til leker

Kjemisk innhold i leker

Barn putter ofte ting i munnen og er i tett kontakt med overflater og gjenstander. Leker, inventar og andre gjenstander som er laget av plast eller plastliknende stoff bør ha dokumentasjon på kjemisk innhold. Noen plaststoffer kan inneholde helseskadelige stoffer

Er det farlig?
Les mer om ulike kjemiske stoffer som vi omgir oss med i hverdagen (Miljødirektoratet)

Puss opp barnerommet i god tid før babyen kommer

Når barn kommer til verden ønsker vi ofte å forberede hjemmet med nyoppusset barnerom. Det er ikke nødvendigvis så lurt. Nye materialer, maling og inventar avgir ofte mye kjemisk avgassing til luften den første tiden. I tillegg vil oppussing ofte føre til mer støv i rommet fra emballasje og arbeidsprosessen. Ikke puss opp barnerommet rett før barnet flytter inn.

Nyoppussede rom bør luftes godt i noen dager sammen med litt oppvarming for at avgassing og tørketid skal gå litt fortere.

Oppussing

Sengen

Nærmere en tredel av tiden vår tilbringer vi i sengen, og hele tiden avgir vi døde hudceller og fuktighet gjennom å svette og puste ut fuktig luft. Temperaturen under dynen er ofte opp mot kroppstemperatur. Varmen og fuktigheten i sengen skaper et godt vekstmiljø for mikroorganismer. Midden trives godt under disse forholdene og vil formere seg raskt i den varme og fuktige sengen.

Over tid vil sengetøyet i seg selv samle opp mye støv og partikler i tillegg til midd og middrester. Når du beveger deg i sengen virvles disse partiklene opp i luften du puster inn. Midd og middrester kan gi allergireaksjoner

Hvis du vasker sengetøyet regelmessig reduserer du mengden partikler. Ved 60º C i vaskemaskinen dør midden.

Møbler

Åpne bokhyller samler mye støv som virvles ut ved luftbevegelser gjennom rommet. For å unngå at støv samler seg på overflatene og virvles opp bør skap og hyller ha dører som kan lukkes.

Når du går til anskaffelse av møbler som sofa og stoler er det viktig å velge et trekk som er tilpasset bruken og belastningen. Trekket kan samle opp mye smuss, partikler, allergener og støv, og når vi setter oss i møbelet virvles støv og allergener opp til luften vi puster inn. Fukt og smuss fra matrester bidrar til økt vekst av mikroorganismer og lukt.

Møbler kan være trukket og stoppet (fyllet som er inne i møbeltrekket) med stoffer som kan ha helseskadelig kjemisk innhold. Velg et møbel med god dokumentasjon på hva det inneholder av stoffer.

Er det farlig?
Les mer om ulike kjemiske stoffer som vi omgir oss med i hverdagen (Miljødirektoratet)

Emballasje

Nytt inventar og møbler leveres ofte innpakket i emballasje. Papp- og plastemballasje kan inneholde mye støv og partikler både fra produksjonen av innholdet, lagring på lager og emballasjen i seg selv.

  • Pakk ut inventar og møbler på utsiden av boligen.
  • Støvsug  og tørk over med en mikrofiber-støvklut før du bærer nyheten inn.

La emballasjen være igjen ute og kast den på et egnet sted eller lever på gjenbruksstasjon.