Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Heldekkende teppe
Foto: Shutterstock

Heldekkende teppe er ikke bra for inneklimaet

Teppegulv øker risikoen for astma- og allergiplager, og gir ofte dårlig inneklima på sikt. Her deler vi noen av årsakene til at heldekkende teppa kan være dårlig for inneklimaet, samt tips for god rengjøring.

Helseproblemer ved teppegulv

Forskning viser at teppegulv kan øke risikoen for forverrelse i astma, allergiplager og betennelsesreaksjoner. Mange opplever andre helseplager som hodepine, trøtthet, irritasjon av slimhinner i øyne og luftveier, samt hudirritasjon.

Det er likevel behov for mer dokumentasjon for å påvise en slik sammenheng. Tilgjengelig litteratur gir ikke noe entydig svar på hva det er ved teppegulvene som gir de rapporterte helseplagene selv om støv og VOC er de mest åpenbare årsakene.

* VOC (volatile organic compounds – ustabile organiske komponenter): Finnes blant annet i forskjellige grupper av kjemikalier som er i parfyme, rengjøringssprayer, sigarettrøyk, avgassing fra bygningsmateriell, eftalater (blir mest benyttet som mykgjørere i PVC-plast) partikler fra steking ved høy temperatur (stekeos) og vedfyring.

Hvorfor bør man da unngå heldekkende tepper?

Tiltrekker seg mye partikler og støv

Teppegulv utgjør en stor, lodden overflate som uansett vil tiltrekke seg partikler, gasser, kjemiske avgassinger fra overflater på bygningsdeler og interiør, fukt, allergener (proteiner fra dyr, pollen etc.), menneskelig avfall som hudrester og hår, samt mat- og drikkerester.

Etterlatte stoffer etter rengjøring

Rengjøringsmidler som brukes ved rengjøring av teppegulv vil også legge igjen kjemiske rester som er vanskelige å fjerne helt under rengjøringsprosedyren. Alle forurensningene samles i teppeluven som etter hvert vil mettes med partikler. Dersom partiklene ikke fjernes fullstendig og regelmessig vil de sammen med fukt danne grunnlag for vekst av mikroorganismer og lukt som man ikke ønsker i hjemmet sitt. 

Bevegelse og støv 

Gangtrafikk og annen bevegelse på teppegulvet vil lage trykkbevegelser som virvler opp store mengder partikler til luften, spesielt når teppet er mettet med partikler. En del av de mindre partiklene vil følge med luftbevegelsene opp i pustesonen. Støvet og partiklene som virvles opp kan bære med seg kjemiske stoffer fra rengjøringsprodukter eller avgassinger fra bygningsmaterialer eller inventar. Når disse pustes inn kan de virke negativt på vår helse.

Lite gunstig for mennesker med lungesykdommer

Det er få studier som har tatt for seg om bruk av teppegulv gir økt mengde støv i luften, men mye tyder på at mennesker med luftveisproblemer, for eksempel astma, opplever en forverring av plagene når de oppholder seg i bygg med teppegulv.

Renholdsrutiner vil nok være avgjørende for hvor stor negativ effekt teppegulv kan ha på helsen.

Gode alternativer til heldekkende teppe

  • Velg parkett eller laminat. Unngå gulv med sprekker som kan gi oppvekst av bakterier og sopp.
  • Plast-/vinylgulv synes også å være assosiert med noe av de samme helseeffektene som teppegulv, om enn i mindre grad.
  • Løse tepper som kan luftes eller vaskes kan brukes for trivselens skyld. Større tepper ristes og henges ute i sollys som er desinfiserende. Heng de også gjerne ut i kulden for å drepe bakterier og midd.

Det er ingen tvil om at glatte overflater er lettere å holde rene enn teppegulv. Studier viser at det er mer støv og allergener i tepper sammenlignet med glatte gulv. I tillegg kan teppegulv avgi lukt og virke irriterende på slimhinnene hos de som er ekstra følsomme.

Renhold av teppegulv

Et godt resultat ved renhold av heldekkende teppegulv, er avhengig av gode renholdsmetoder. Dette består blant annet av daglig støvsuging of jevnlig dyprensing. God kunnskap om renhold og metode anbefalt av teppeleverandør vil være avgjørende for resultatet.

Kjemisk tepperens

Bruk av kjemiske tepperenseprodukter i kombinasjon med vann viser seg ofte å være tidkrevende, samt at tørkeprosessen etterpå kan ta lang tid. Mange eksempler viser at det ofte ligger mye restfukt igjen etter rengjøringsprosessen. Dette gir stor fare for økt vekst av mikroorganismer i ettertid. Det vil alltid være en risiko for at man ikke klarer å fjerne forurensninger og fukt i et teppegulv.

Støvsuging

For å unngå at finstøv spres ut i luften ved støvsuging bør det brukes sentralstøvsuger. I praksis ser man ofte at møbler og inventar skaper hindringer som gjør daglig støvsuging vanskelig å gjennomføre på en god måte på hele gulvflaten.

Les mer: Effektiv fjerning av støv

Kilder:

Arbeidstilsynet
Sintef Byggforsk
Helseinstituttet