Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Stearinlys
Foto: Shutterstock

Overdrevent bruk av stearinlys kan gi helseplager

Stearinlys er en kilde til både svevestøv og forurenset luft innendørs. Overdrevent bruk kan blant annet gi kortvarige episoder med partikkelkonsentrasjoner på nivå med moderat røyking inne.

Personer med lungesykdom og små barn er mest utsatt

Personer med astma rapporterer at de opplever problemer med pusten når de er i rom der det brennes mye levende lys. Små barn påvirkes også, ettersom de generelt påvirkes mer av luftforurensning enn voksne.

Partiklene består av en kompleks blanding av stoffer, og noen av dem kan trolig fremkalle helseeffekter hos mennesker dersom mengden man utsettes for er stor nok. Dette er viktig for personer med lungesykdom og tenke på ved bruk av stearinlys. 

Hvordan oppstår forurensningen?

Når stearinlys brenner vil en del av stearinen forbrenne ufullstendig. Dette sees som en svart stripe av sotrøyk over flammen, eller som misfarging på vegger og tak i nærheten av der stearinlyset står.

Det delvis forbrente kullholdige materialet vil gi økte nivåer av bittesmå, såkalte "ultrafine" sotpartikler som svever lenge rundt og forurenser luften.

Hvis vi skifter stearinlys ut med soyalys, kan vi redusere antallet av de skadelige partikler fra det levende lys med minst 90 prosent

God ventilasjon er ikke alltid nok 

Selv om det meste av forurensningen vil føres ut av huset ved hjelp av godt fungerende ventilasjon, vil de som oppholder seg i rommet også puste inn noe av svevestøvet. Sotpartiklene kan dermed avsettes i lungene. 

Soyalys eller oljelys som gode alternativer

Soyalys ser ut som stearinlys og er langt bedre for inneklimaet. Hvis vi skifter stearinlys ut med soyalys, kan vi redusere antallet av de skadelige partikler fra det levende lys med minst 90 prosent. Lys bør ikke inneholde farve, parabener, UV-hemmer eller lukt.

Hva er helserisikoen?

Det er vanskelig å vurdere hvor skadelig stearinlyspartikler er i forhold til partikler fra andre forbrenningskilder, fordi vi mangler egnede forskningsdata om dette. Hvor høyt brenning av stearinlys kommer inn i en slik rangering vil variere mye ved kvaliteten på lysene, de lokale forhold rundt lysene og ventilasjonseffektiviteten. Noen nye studier tyder likevel på at røyk fra stearinlys kan gi reduksjon i lungefunksjonen og tegn til betennelsesreaksjoner i luftveiene.

Gode tips for inneklimaet ved bruk av stearinlys 

  1. Ikke overdriv bruken av stearinlys og velg lys som er miljømerket. Disse lysene har ofte renere innhold og avgir mindre skadelige stoffer ved brenning.
  2. Ta ekstra hensyn dersom det er barn eller personer med lungesykdom tilstede.
  3. Bytt ut stearinlysene med LED-lys, soyalys eller oljelys.
  4. Ikke blås ut stearinlysene- da oser de og avgir mer forurensning. Bruk heller en hette eller klemme så lyset kveles fort og effektivt og utslippet av sotpartikler reduseres drastisk.

Kilder:
Folkehelseinstituttet
Det danske astma- og allergiforbundet