Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sunnere vedfyring

Forurensningen kan reduseres betydelig hvis du fyrer riktig. Tenn opp på riktig måte og lær deg peisvettreglene!

Fyr på peisen eller vedovnen er koselig, men bidrar dessverre også mye til luftforurensning inne og ute. Helseeffektene av dette er knyttet til både hjerte- og lungesykdom, og berører særlig eldre, hjerte- eller lungesyke og barn med luftveisplager.

Mer effektive vedovner

Vedovner som selges i Norge i dag er rentbrennende ovner. De utnytter energien i veden bedre og har et partikkelutslipp som er hele 75 % lavere enn utslippet fra en gammeldags ovn. I tillegg kommer også et lavere vedforbruk som vil spare både miljøet og lommeboka for ekstra utgifter.

Bor du i Oslo, kan du få noen tusenlapper i støtte til kjøp av rentbrennende vedovn. Den samme støtten kan du få dersom du bytter ut en parafinkamin eller en kombinert parafin- og vedkamin med en ny vedovn.

Det er ikke alle kommunene som har en slik ordning, men sjekk med din kommune om du skal oppgradere til en nyere ovn.

Enova kan også gi støtte til andre energibesparende tiltak. 

Tenn opp på riktig måte

Slik bør du tenne opp:

 1. Legg to store kubber i bunnen.
 2. Oppå stabler du opptenningsved lagvis med luft mellom.
 3. Legg litt papir eller tennbrikker mellom lagene og tenn på i den øverste delen.

Peisvettregler

Merk deg i tillegg disse huskereglene for å redusere forurensing fra vedfyring i ovn eller peis:

 • La flammene jobbe seg ovenfra og ned - det gir bedre trekk i ovnsrøret og pipa, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.
 • Bruk kun rent og tørt tre - vått tre forurenser mer. Ikke bruk vrakved, gamle hagemøbler eller annet skrot.
 • Åpne alle ventiler i ovnen.
 • Luft skikkelig slik at forbrenningen blir fullstendig - sett opp en dør eller et vindu på gløtt i noen minutter til det brenner godt. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg drar luft ut av huset og reduserer trekken i pipa. 
 • Skru ned lufttilførselen når ildstedet er varmt - skru ned etter ca. 15 minutter, men ikke så mye at flammene dør ut. Det skal brenne med synlig flamme fordi et bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.
 • Røyken fra skorsteinen bør være nesten usynlig.

De fleste moderne, rentbrennende peisovner er konstruert for å bli opptent fra toppen av veden. Har du en gammeldags vedovn, vil du halvere partikkelutslippet ved å tenne opp fra toppen, men det kan være problematisk å få veden til å brenne med denne framgangsmåten i disse ovnene.

Muggsopp på fyringsved

Vær oppmerksom på at det ikke er røyken fra fyringen men mugg på veden som er den største plagen for folk flest innendørs. Undersøkelser har vist at ved fra furu og gran har mer muggsopp enn bjørk, men at også bjørkeved er utsatt for muggsoppskader. Det er heller ikke alltid at muggsoppen er synlig for det blotte øyet.

Dette kan du gjøre for å begrense muggproblemene:

 • Hogger du selv, sørg for veldig god lufting av nykløvd ved.
 • Kjøper du veden, sjekk den nøye for synlig tegn på mugg.
 • Ikke oppbevar mer ved inne enn du bruker på en dag.