Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL-lag bidrar i ergoterapiutdanningen ved NTNU

LHL Hjerneslag Ung Trøndelag bidrar i undervisningen av ergoterapistudenter. – Som følge av for få praksisplasser har vi blitt invitert av NTNU til å bidra i et alternativt opplegg. Trondheim kommune har sluttet seg til dette, forteller lokallagsleder Roger Dragsten Moe, som også er leder for LHL Trøndelag.

Ergoterapiutdanningen ved NTNU i Trondheim er et treårig bachelorprogram. Undervisningen veksler mellom studier ved universitetet og praksisstudier i ulike deler av helsetjenesten. I Trøndelag har, ifølge Moe, innføring av Helseplattformen, som er en ny samhandlingsløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge, gitt noen utfordringer som blant annet har resultert i færre praksisplasser.

I et samspill mellom fagmiljøene og brukerorganisasjonen har de langt på vei løst utfordringen. På undervisningen som foregår på Olavsgården mestringshus i Trondheim har LHL Hjerneslag Ung Trøndelag deltatt med ti bidragsytere. Moe har selv holdt forelesninger om brukermedvirkning på ulike nivå. Hele opplegget kjøres to ganger med 36 studenter hver gang. I tillegg arrangerer studentene og LHL-laget sammen en sommerfest for alle.

For slagrammede og pårørende er ergoterapeuter en avgjørende faggruppe. En viktig del av ergoterapeutenes oppgaver er å bidra til hverdagsmestring og -rehabilitering.

Gir viktig kunnskap

Rune Kalland, lektor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, er svært glad for bidraget fra brukerorganisasjonen. Han mener at dette gir studenter erfaring i samskaping av aktiviteter med brukere og pårørende, og er noe av den aller viktigste kunnskapen en ergoterapeut kan inneha.

Undervisningsaktiviteter i klasserom kan gi en teoretisk basiskunnskap, og samhandling med LHLs medlemmer gir viktig læring rundt det å utøve denne kunnskapen i samspill med deltakerne. Vi ønsker absolutt videre involvering av LHL Hjerneslag Ung Trøndelag i vårt arbeid med å utdanne morgendagens ergoterapeuter. Vi er også veldig takknemlige for at Trondheim kommune stiller lokaler til disposisjon. Det gir et avbrekk fra vanlig undervisning, og nærhet til der yrket utøves, påpeker Kalland.

Pådriver

Også Jorid Paulsen, som er enhetsleder ved Enhet Friskliv, læring og mestring roser samarbeidet.

– For oss har det vært en lærerik og givende erfaring å kunne ta imot studenter i våre lokaler på denne måten. Olavsgården huser både dagrehabiliteringen, der mange slagrammede får et tverrfaglig tilbud og ergoterapistudenter kan ha ordinær praksis, og lavterskeltilbud som gis i regi av kommunen og ulike brukerorganisasjoner. Her er LHL Hjerneslag Ung en pådriver både i samhandlingsprosjekter med kommunen og når det gjelder utvikling av møteplasser og temabaserte arrangement. Vi opplever at studentene er nysgjerrige på bredden i fagfeltet som blir synlig for dem gjennom et slikt undervisningstilbud, sier Paulsen.