Hopp direkte til innhold

Bli medlem – bli del av fellesskap

Større fellesskap gir mer kraft!
Par på tur, med staver
Foto: Shutterstock

Som medlem støtter du LHLs arbeid. Vi jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende.

I tillegg får du mange gode tilbud og medlemsfordeler året rundt. Du kan delta på treningsgrupper, kurs, møter og turer gjennom våre 250 lokallag.

Dette gjør vi

  • Vi jobber for at våre pasientgrupper skal få rask og god utredning, behandling og rehabilitering.
  • Vi jobber for pårørende.
  • Vi påvirker myndigheter og samfunn i kampen for pasientenes rettigheter.
  • Våre 250 lokallag har mange aktiviteter og gode tilbud. 
  • Våre interessegrupper og nettverk er sammenslutninger av medlemmer med særskilte behov og interesser, knyttet til diagnose. De tilbyr fellesskap for å utveksle erfaring, gi hverandre støtte og spre informasjon.
  • Vi har rådgivingstjeneste og eget pasientombud som bistår medlemmer.
  • Vi har likepersoner, treningsinstruktører, brukermedvirkere og mange frivillige som hver dag gjør en innsats for andre.

Bli medlem i LHL

Hovedmedlem: 80 kroner ut året (ordinær pris 450 kroner per år)

Husstandsmedlem: 50 kroner ut året (ordinær pris 250 kroner per år)
(Må ha samme adresse som hovedmedlemmet)

Bli medlem

Slik verver du ett nytt medlem

Send e-post til eller ring 22 79 90 00

Bestill vervepremie

Du får vervepoeng for hvert nye medlem du verver. Vervepoengene godkjennes så snart medlemskontingenten er betalt av den du vervet.

Dette er noe av det LHL gjør

LHL tilbyr fellesskap og nettverk for alle som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende.

Fellesskap og nettverk

LHL tilbyr fellesskap og nettverk for alle som er berørt av sykdom, enten som pasient eller pårørende.
LHL kurser tidligere pasienter, slik at de kan stille opp for andre som er rammet av sykdom.

Likepersoner

LHL kurser tidligere pasienter, slik at de kan stille opp for andre som er rammet av sykdom.
Vi har 250 lokallag rundt om i hele Norge som tilbyr sosiale møteplasser og aktiviteter, treningstilbud, turtilbud og mye mer.

Lokallag

Vi har 250 lokallag rundt om i hele Norge som tilbyr sosiale møteplasser og aktiviteter, treningstilbud, turtilbud og mye mer.

Bor du utenfor Norge og ønsker å bli medlem? Ta kontakt med