Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Skogli: Hjelper mennesker til bedre helse og livskvalitet

I vakre landlige omgivelser på Lillehammer ligger Skogli helse -og rehabiliteringssenter. Et moderne rehabiliteringssenter som tar vare på hele mennesket!

– Viktige målsettinger for rehabiliteringen er forbedring av funksjonsevne, selvstendighet, selvhjulpenhet, samt å øke mestringsevne og kunnskap, sier Pia Krøll, spesialfysioterapeut og teamkoordinator på slagteamet på Skogli.

Skogli feirer i år 75-årsjubileum. Pasienter kan komme fra hele landet, men flest kommer fra Helse Sør-Øst. Pasientgruppene er delt inn i fargekoder og alag og traumatisk hjerneskade går under Lilla team.

Tverrfaglig tilbud

Skogli har et bredt sammensatt tverrfaglig tilbud.

– På Lilla team har vi leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en logoped og så trekker vi inn synspedagog, psykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, ortopediingeniør og idrettspedagog etter behov. Det er pasientens problemstilling eller mål for oppholdet som avgjør hvem vi kobler på. Lilla team har tilbud om primær rehabilitering og sekundær rehabilitering. Primær rehabilitering er pasienter som kommer fra sykehuset kort tid etter at de har hatt hjerneslag. I sekundær rehabilitering henvises de for å intensivere rehabiliteringen, når man ser at tilbudet de har lokalt ikke strekker til og når de har problemstillinger som gjør at man må jobbe mer tverrfaglig og mer intensivt.

En viktig rehabiliteringsplan

– Pasientene møter lege, fysioterapeut og koordinator når de kommer. Koordinatoren har en sentral rolle i det å sy sammen rehabiliteringstilbudet, og sammen med pasienten lage en rehabiliteringsplan. Her prøver vi å være så konkret som mulig for mål og hvilke tiltak som knyttes opp mot målene. Rehabiliteringsplanen er den røde tråden i rehabiliteringen, sier Pia.

Trening etter hjerneslag

Et helhetlig tilbud

Skogli har et rikt tilbud. Det er samtalegrupper med erfaringsutveksling.

Å møte andre i samme situasjon kan være godt for mange. Man opplever at man ikke står alene om problemene, selv om slagpasienter er forskjellige og har ulike utfordringer.

På tirsdager er det trimgruppe i gymsalen.

– De trener balanse, koordinasjon og har hukommelse lek. På torsdager er vi på tur med lilla gruppe. Vi har fokus på uterehabilitering, og tar ofte en quiz runde, spiller boccia eller stige-golf. Vi har en gapahuk, og vi bruker aktivt lokalmiljøet. Det å få brukerne ut på en annen arena oppleves positivt. Det er mye trening i det, sier Pia.

Ann Kristin Thorsen (50) kommer tilbake fra en fjelltur med turgruppa. 3-barns moren fra Arendal fikk hjerneslag for 11/2 år siden og er på et tre ukers rehabiliteringsopphold.

– Dette kan jeg virkelig anbefale, sier hun.

Hun har trening hver dag og egentrening i helgen.

– Når jeg først er her så ønsker jeg jo å bli bedre.

Intens trening ga fremgang!

Arm og håndtrening

– Vi har og et tilbud 2–4 ganger i året med intensiv arm- og håndtrening (CIMT). Det er en gruppe på inntil 4 personer som har et intensivt opplegg for trening av hånd. Prinsippet går ut på at man skal trene den svake hånden mens man har en vott på som hemmer bruk av den friske hånden. Dette er et samarbeid mellom ergoterapeut og fysioterapeut, sier Pia.

Skogli har og en kultur- og sosialkoordinator. Hun synger med pasientene og bruker det for å stimulere den mer kreative delen av hjernen.

– Hun og logopeden har ofte et samarbeid. I tillegg kommer Solvor Engen, som er vår brukerperson, hver 3. uke og treffer pasientene. Hun er en meget ressurssterk dame, med mye å bidra med om det å møte livets utfordringer.

– Skogli er et utrolig flott rehabiliteringssenter. Og jeg er glad for at de vil bruke meg som likeperson for de som opplever motbakke i livet, sier Solvor.

FIRST-prosjekt

Slagteamet på Skogli deltar i et forskningsprosjekt om gangtrening for slagpasienter, i samarbeid med Regional kompetansesenter for rehabiltering (RKR) (som er en avdeling under Sunnaas Sykehus). Forskning gjort i USA viser at det å trene på høy intensitet er mer effektivt i det å bedre gangfunksjonen hos slagrammede.

– Vi ser frem til å starte opp med høyintensiv gangtrening neste år, og håper det vil være med på å gi gode resultater for våre pasienter, sier Pia.

Norge trenger en rehabiliteringsreform