Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Salte kjeks

Saltinntak og nyresykdom

Kronisk nyresykdom gir økt risiko for hjerte- og karsykdom. Personer med kronisk nyresykdom kan redusere denne risikoen ved å unngå et høyt saltinntak.

Nyrene spiller en stor rolle i reguleringen av saltbalansen i kroppen. Pasienter med kronisk nyresykdom er særlig utsatt for å få økt blodtrykk av et høyt saltinntak, fordi de har redusert evne til å skille ut overflødig salt. Ny forskning viser også at saltinntaket også påvirker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertesvikt blant kronisk nyresyke (1).

Størst risiko ved høyest saltinntak

Blant kronisk nyresyke som hadde lavest saltinntak (under 7 gram per dag), fikk 18 prosent hjerte- og karsykdom i løpet av de neste sju årene. Blant de med høyest inntak ble derimot så mange som 30 prosent som ble rammet. Jo høyere saltinntaket var, jo høyere var også risikoen for å få hjertesvikt, hjerteinfarkt eller hjerneslag. De som hadde høyest saltinntak hadde en nesten dobbelt så stor sjanse for å få hjerneslag som de med lavest saltinntak i løpet av perioden.

De som deltok i denne studien var 3757 personer mellom 21 og 74 år (i snitt 58 år) fra USA som hadde mild eller moderat kronisk nyresykdom. Omtrent halvparten av dem hadde i tillegg diabetes. 

For å måle saltinntaket, så de på konsentrasjonen av natrium i deltakernes urin. Deltakerne tok urinprøver gjennom et helt døgn (døgnurin) ved tre anledninger. Deltakerne ble ikke bedt om spesifikt å endre saltinntaket under studien.

Ikke uventet hadde de med høyest saltinntak også høyest blodtrykk. De hadde også mest nedsatt nyrefunksjon.

I gjennomsnitt spiste pasientene litt over 9 gram salt – mer enn de anbefalte 5-6 gram per dag. Ikke uventet hadde de med høyest saltinntak også høyest blodtrykk. De hadde også mest nedsatt nyrefunksjon.

Høyt saltinntak er forbundet med forverring av nyresykdom

Kronisk nyresykdom – nyreskade eller nedsatt nyrefunksjon i minst 3 måneder – er i seg selv en risikofaktor for hjerte- og karsykdom og tidlig død, og risikoen øker med forverring av sykdommen. Når kronisk nyresykdom forverres kan nyrefunksjonen bli alvorlig nedsatt og i verste fall kreve dialyse eller nyretransplantasjon.

I tillegg til at et høyt saltinntak øker risikoen for å få hjerte- og karsykdom blant pasienter med kronisk nyresykdom, tyder den samme studien på at et høyt saltinntak også kan forverre nyresykdommen blant nyresyke (1).

Saltinntaket hos de nyresyke var knyttet til utvikling av nyresykdom: Uavhengig av medisinbruk hadde de med høyest saltinntak – mer enn 11 gram per dag - rundt 50 prosent høyere sjanse for forverring av nyresykdommen sammenliknet med de som hadde et saltinntak på mindre enn 6-7 gram per dag. Tilsvarende sammenheng har vært vist i tidligere, mindre studier (2).

Råd for å redusere saltinntaket

  1. Lag mest mulig mat fra bunnen av og smak på maten før du salter selv. Ofte salter man av gammel vane før man har smakt på maten.
  2. Se etter varer med nøkkelhull på butikken om du kjøper ferdigprodukter. Disse produktene skal inneholde mindre salt enn tilsvarende produkter.
  3. Begrens inntaket av matvarer som inneholder mye salt, for eksempel spekemat og salt snacks.
  4. Unngå Farris om du skal drikke kullsyreholdig vann. Bris eller andre kullsyreholdige vann inneholder mindre natrium.
  5. Tilsett ekstra grønnsaker eller usaltet fisk eller kjøtt i halvfabrikata, som for eksempel i posesupper. Da blir det flere porsjoner på samme pose, og man får i seg litt mindre salt.
  6. Legg et tynnere lag med pålegg og heller legg ekstra grønnsaker på toppen. Pålegg har en tendens til å inneholde en del salt. Se også etter nøkkelhullet her.

Forekomsten av kronisk nyresykdom er estimert til rundt 10 prosent. Blant eldre (over 70 år) er forekomsten ofte mye høyere, så den kommer til å øke etter hvert som vi blir flere eldre i befolkningen. Det er usikkert om et høyt saltinntak i seg selv er en risikofaktor for å få kronisk nyresykdom, selv om tidligere undersøkelser antyder at det øker risikoen noe (3).

Uansett vil det å redusere på saltinntaket være med å forebygge høyt blodtrykk og dermed også hjerte- og karsykdommer.

 

Kilder:

  1. Mills, K. T. m. fl. Sodium Excretion and the Risk of Cardiovascular Disease in Patients With Chronic Kidney Disease Journal of the American Medical Association, 2016.
  2. Vegter, S. m.fl. Sodium Intake, ACE Inhibition, and Progression to ESRD Journal of the American Society of Nephrology, 2012.
  3. Liu, N. m.fl. Association between sodium intakes with the risk of chronic kidney disease: evidence from a meta-analysis International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2015.