Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Gruppe mennesker på skitur i skogen

Sunn livsstil kan overvinne “dårlige” gener

Noen av oss er arvelig disponerte for hjerte- og karsykdom, men en sunn livsstil kan ta revansj.

Det er godt kjent at mye av forekomsten av hjerte- og karsykdom kan forklares med levevaner som fysisk aktivitet, røyking og kosthold. Flere undersøkelser tyder for eksempelvis på at 80-90 prosent av alle hjerteinfarkt kunne vært unngått dersom alle hadde fulgt noen grunnleggende livsstilsråd (1,2). Det samme gjelder risiko for hjerneslag og diabetes type 2.

Samtidig finnes det noen risikofaktorer for hjerte- og karsykdom vi ikke kan gjøre noe med, nemlig kjønn, alder og våre gener. En rekke genformer er knyttet til sykdom i hjertets kransårer, og ved å undersøke disse kan man få et mål på ens genetiske sårbarhet for hjerteinfarkt. Men selv om man har en medfødt, genetisk risiko for hjerte- og karsykdom kan denne risikoen reduseres betydelig av å leve sunt.

Sunn livsstil knyttet til lavere hjerterisiko

I en ny undersøkelse av mer enn 55 000 menn og kvinner fra USA og Sverige (1) som ble fulgt i rundt 20 år, ble deltakerne ble karakterisert som sunne dersom de

  • ikke røykte
  • ikke hadde fedme (ha en kroppsmasseindeks under 30)
  • var fysisk aktive minst én gang i uken
  • hadde et sunt kostholdsmønster, basert på et høyt inntak av frukt, nøtter og grønnsaker, grove kornprodukter, fisk og meieriprodukter og et lavt inntak av fine kornprodukter, bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, sukkerholdig drikke, transfett og salt

Om lag en tredjedel fulgte tre eller fire av disse rådene og hadde dermed en sunn livsstil. Jo flere sunne levevaner de hadde, desto lavere var risikoen for koronar hjertesykdom. De som hadde en sunn livsstil hadde en nær 50 prosent lavere risiko sammenliknet med de som fulgte bare én eller ingen sunne levevaner.

Sunn livsstil beskyttet også ved høy genetisk risiko

Én av fem hadde en høy genetisk risiko for koronar hjertesykdom mens like mange hadde en lav risiko. De med høy genetisk risiko hadde høyere kolesterolnivåer og oftere hjertesykdom i familien. En høy genetisk risiko var også knyttet til nesten dobbelt så stor sjanse for å få hjerteinfarkt eller dø av koronar hjertesykdom som de som hadde lav genetisk risiko.

De som hadde høy genetisk risiko hadde imidlertid 46 prosent lavere sjanse dersom de samtidig hadde en sunn livsstil (se figuren under). På den annen side hadde de som hadde en lav genetisk risiko økt sjanse for koronar hjertesykdom dersom de samtidig hadde en usunn livsstil.

Uavhengig av genetisk risiko var også en sunn livsstil forbundet med mindre kalk i kransårene, som er en risikofaktor for hjerteinfarkt.  

Diagram som viser risiko for koronar hjertesykdom blant personer med hhv. en lav, middels og høy genetisk risiko og en sunn, middels sunn og usunn livsstil.Figuren viser 10-års prosentvis risiko for koronar hjertesykdom blant personer med hhv. en lav, middels og høy genetisk risiko og en sunn, middels sunn og usunn livsstil.

Våre gener avgjør med andre ord ikke alt, heldigvis. Litt brutalt kan man kanskje si at genene lader pistolen, men det er livsstilen som fyrer av.

Les mer om livsstil og forebygging her: 7 steg til bedre hjertehelse.