Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL styrker lokalsamfunnene

Torsdag 16. august sto en flott sak på trykk i Ringerikes Blad. LHL Ringerike har gitt en gave på 50 000 kroner til Tyristrand legekontor. Pengene går til nytt akuttutstyr og annet viktig medisinsk utstyr.

For pengene har legekontoret blant annet kjøpt inn ny hjertestarter med tilhørende skap, ventilasjonsmasker/lærdalsbagger/svelgetuber til å hjelpe barn og voksne med akutte pustevansker, 24-timers-blodtrykksmåler til å forebygge blant annet hjerte-/karsykdommer, og en refleksvest til  bruk ved akutte utrykninger. Det er også kjøpt inn nakkekrage og annet mindre utstyr til akutthjelp.

- Vi håper jo selvfølgelig at vi ikke får bruk for utstyret til akutthjelp, men hvis behovet melder seg, så har vi i hvert fall nytt og oppdatert utstyr, sa legene Einar Zwaig og Andreas Hjortland til avisen.

Under overrekkelsen av gavesjekken roste legene Zwaig og Hjortland LHL Ringerike for den viktige jobben som gjøres for hjerte- og lungesyke, og pekte på viktigheten av at flere engasjerer seg.