Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny hjertekompressormaskin i Sømna

Etter initiativ fra LHL Sømna og et spleiselag i lokalmiljøet fikk ambulansetjenesten i kommunen 17. september overlevert en hjertekompressormaskin fra LHL. En kjærkommen gave for både ambulansepersonell og innbyggere i Sømna.

En samtale mellom Eli Hildring (LHL) og ambulansefagarbeider Arild Barlien var spiren som fikk LHL Sømna til å handle. En innsamlingsaksjon ble startet, og 170 000 kroner ble samlet inn. 

Nå har ambulansetjenesten i kommunen fått noen ekstra "hender" i bilen. Det gir økt trygghet for befolkningen og samtidig letter det arbeidet for ambulansetjenesten.

Alt i alt et flott initiativ fra lokallaget LHL Sømna, og ikke minst et viktig hjelpemiddel for å sikre enda bedre helsetrygghet. 

Faksimile fra Brønnøysunds Avis