Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ærespris til Monica I. Norvik, delt ut av styreleder i LHL, Else Magni Horten
Foto: Tommy Skar, LHL

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris til Monica I. Norvik

Monica I. Norvik er tildelt LHL Hjerneslag og Afasis ærespris for 2024. - Norvik har bidratt til økt oppmerksomhet og kunnskap om språk og språkforstyrrelser, sier Else Magni Horten, sentralstyreleder i LHL.

Norvik er MNLL logoped, seniorrådgiver i Statped og førsteamanuensis ved NTNU. Norvik har ph.d. med avhandlingen Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitet i Oslo (UiO).

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Sentralstyret i LHLs begrunnelse for å gi æresprisen til Norvik er følgende:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000. En stor andel – opp mot en tredel - av disse får afasi. Monica I. Norvik har gjennom sitt virke bidratt til økt oppmerksomhet og kunnskap om språk og språkforstyrrelser. For personer med afasi er det behov for både å bli forstått og respektert i samfunnet, tross utfordringene de har og møter, og å få riktig og god behandling og oppfølging. Norvik har, både som logoped og som representant for logopedene og fagmiljøene de representerer, gjort en ekstraordinær innsats i tråd med æresprisens statutter:

Norvik er leder av fagutvalget i Norsk Logopedlag, og hun har vært medlem av utvalget i over 20 år. Gjennom sin utrettelige innsats – gjennom både eget virke og gjennom blant annet å ha fått mange av de fremste kapasitetene innen afasiforskning til Norge - har hun bidratt til å spre den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om behandling til norske logopeder. I sitt forsknings- og utviklingsarbeid kan det pekes på afasi hos flerspråklige og samarbeider med andre land, PPA-prosjektet (primær progressiv afasi), som er et prosjekt om første test på norsk for denne gruppen, og hun har vært med å tilpasse flere av de mest sentrale testene og tiltaksmateriell vi har på norsk. Hun er en aktiv bidragsyter i interessepolitisk arbeid på sine områder. Norviks samarbeid med brukerorganisasjoner og -miljøer, hvor hun blant annet sitter i afasifaglig utvalg i LHL Hjerneslag og Afasi og bidrar i e-læringskurs for slagrammede, har stor betydning for brukerne.

Prisen består av et diplom, et portrett av prismottaker tegnet av Kerstin Skar, Atelieret Garasjen i Ås, og blomster.

Prisen har tidligere blitt tildelt David Russell (2017), Maren Ranhoff Hov (2018), Bent Indredavik (2019), Anne Hege Aamodt (2020), Frank Becker (2021), Martin Kurz (2022) og Helle Kristine Falkenberg (2023).