Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

Kursaktiviteten i LHL på vei mot gamle høyder!

I 2019 gjorde LHL et fantastisk år med 55 457 rapporterte kurstimer. I 2020 kom koronapandemien som gjorde at nesten all kursvirksomhet i LHL stoppet opp. Etter noen tøffe år har LHL likevel klart å rapportere inn hele 42 372 kurstimer i 2022! LHL topper listen over de andre organisasjonene i studieforbundet Funkis. Over 80 prosent av kursene er knyttet til trimgrupper, så LHL gjør Norge både sprekere, klokere og bidrar til at tusenvis av mennesker får et bedre liv.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle fylkesstudieledere for utrettelig arbeid med å veilede, hjelpe og motivere lagene til å melde inn, gjennomføre og avslutte kurs, sier Stig Terje Tolo, leder for organisasjonsavdelingen i LHL.

42 372 kurstimer i 2022

– Frivilligheten, lokallagene, fylkesutvalgene og LHLs administrasjon har alle bidratt til dette flotte resultatet. Til sammen er det gjennomført 42 372 kurstimer i regi av LHL i 2022. 11 492 kursdeltakere har deltatt på ett eller flere kurs i regi av LHL i året vi har lagt bak oss, sier Stig Terje Tolo.

Aktive og sosiale for bedre liv

Det viktigste med så gode tall, er at mange mennesker – både medlemmer av LHL og andre – har fått anledning til å være aktive og sosiale sammen med andre i samme situasjon.

Tilskudd fra det offentlige utgjorde  7 131 645 kroner, noe som i tillegg til lagenes egne midler og kursavgift, har gjort det mulig å arrangere 1 492 ulike og spennende kurs, sier Frøydis Myrhaug Danielsen i LHLs organisasjonsavdeling.

Noen tøffe år

–  Nedgangen fra 2019 med 55 457 timer til 25 454 timer i 2021 kom ikke som en overraskelse med tanke på de utfordringene det har vært knyttet til koronapandemien. 
Våre medlemmer i LHL har vært ekstra utsatte under pandemien og fikk merke koronarestriksjonene ekstra godt.

Derfor er det ekstra gledelig at vi i 2022 har fått noen helt utrolige timetall og kurstall. LHL er langt på vei til å nå gamle høyder!

Vi kan bare takke og bukke til alle frivillige og tillitsvalgte som er med på å skape dette utrolige resultatet. Triminstruktører som holder kurs, studieledere i lagene som registrerer, rapporterer og holder kurs, fylkesstudieledere som bistår studieledere med veiledning, motivasjon og praktisk hjelp, sier Stig Terje Tolo.

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem