Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Helle Kristine Falkenberg, med LHL Hjerneslag og Afasi sin ærespris 2023
Foto: Martin Aasen Wright

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2023 til Falkenberg

Helle Kristine Falkenberg, professor i optometri og synsvitenskap ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge og leder for Norwegian Vision in Stroke (NorVIS), er tildelt LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2023.

Tildelingen skjedde på et arrangement i Oslo Kongressenter 16. februar 2023.

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Begrunnelse

Det er LHLs sentralstyre som foretar tildelingen, og begrunnelsen for Falkenberg er følgende:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000. Synsforstyrrelser er representert både som symptom på og konsekvens av hjerneslag. Falkenberg har gjennom sitt akademiske arbeid bygd opp og ledet en tverrfaglig nordisk masterutdanning innen synsrehabilitering og synspedagogikk. Som optiker og med bred kunnskap om viktigheten av godt syn har hun gjennom en årrekke engasjert seg for bedre oppfølging av syn etter slag. Som professor, og initiativtaker og leder av Norwegian Vision in Stroke (NorVIS), har hun bidratt til å øke oppmerksomheten på og kunnskapen om syn og hjerneslag. Dette vil kunne føre til at flere får raskere diagnostisering og behandling og at flere får bedre rehabilitering og oppfølging.

Prisen består av et diplom, et portrett av Falkenberg tegnet av Kerstin Skar, Atelieret Garasjen, Ås, og blomster.

Prisen har tidligere blitt tildelt David Russell (2017), Maren Ranhoff Hov (2018), Bent Indredavik (2019), Anne Hege Aamodt (2020), Frank Becker (2021) og Martin Kurz (2022).

– Synshelse er hjernehelse

Falkenberg er glad for prisen, og mener at den bidrar til å øke oppmerksomheten på at synshelse også er hjernehelse.

Vi bruker synet for å utføre og delta i meningsfylte aktiviteter, og unngå farer, men uten at vi tenker på det. Kanskje derfor det er for lite oppmerksomhet og kunnskap om syn og synsproblem?

Helle Kristine Falkenberg
Helle Kristine Falkenberg

Falkenberg viser til at et plutselig synsproblem kan være tegn på hjerneslag og at man da skal ringe 113. Eller at over 60 prosent får synsproblem etter slag, men at det ofte er «usynlig» for personen selv.

Det betyr at synet må undersøkes, og personer må tidlig få tilbud om tverrfaglig synsrehabilitering. Dette som en naturlig del i en helhetlig helse- og opplæringstjeneste. For de fleste kan få hjelp med riktig brille, lys og synsråd, fastslår hun.

Likevel:

Endring av praksis tar tid, stort engasjement, utholdenhet og mer forskning. Det krever samarbeid, sier professoren og NorVIS-lederen.

NorVIS er for øvrig et nettverk som er unikt internasjonalt i sin brede tverrfaglige sammensetning og kompetanse.;

LHL Hjerneslag og Afasi er en av brukerorganisasjonene i NorVIS.