Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Hjerneslags ærespris 2019 til Bent Indredavik

LHL Hjerneslags ærespris 2019 er tildelt avdelingssjef, professor, faglig leder og forsker Bent Indredavik. - Indredavik er en bauta i norsk og internasjonal hjerneslagforskning og arbeid, fastslår generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Bent Indredavik

Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag.

– Takket være god organisering av utredning og behandling, er Norge i verdenstoppen for overlevelse og god funksjon etter hjerneslag. En helt avgjørende fagperson til disse resultatene er Bent Indredavik. Han har i flere tiår gjennomført banebrytende, internasjonal forskning innen fagfeltet. Som forsker og kliniker har Indredavik bidratt til implementering av forskningsbasert kunnskap i helsetjenesten. Han har arbeidet aktivt for etablering av gode medisinske kvalitetsregistre, som har resultert i Norsk hjerneslagregister. For slagrammede har Indredaviks forskning og arbeid ikke bare resultert i at flere overlever ved akutt hjerneslag, men at også mange kommer tilbake til et aktivt liv etter slag. Bent Indredavik er en bauta i norsk og internasjonal hjerneslagforskning og arbeid, heter det i LHL Hjerneslags begrunnelse for å tildele Indredavik prisen.

Bent Indredavik er avdelingssjef ved avdeling for hjerneslag ved St. Olavs Hospital, professor i hjerneslagsykdommer ved NTNU, faglig leder av Norsk hjerneslagregister og har ledet redaksjonskomiteen for de nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2010) og revisjonen av retningslinjene (2017). Han er sentral i arbeidet med pakkeforløp hjerneslag.

LHL Hjerneslags ærespris er tidligere tildelt overlege Maren Ranhoff Hov (2018) og professor David Russell (2017).

LHL Hjerneslag er en del av LHL, og er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Det er sentralstyret i LHL som utnevner prisvinneren. Prisen består av et diplom og en portrettegning av prisvinner tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås. Tildelingen skjedde på LHL-kafé i Oslo Kongressenter torsdag kveld 14. februar.

For ytterligere kommentarer, kontakt prisvinner Bent Indredavik, mobil 909 25 498, eller generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449.