Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Tommy Skar, Frank Becker og Ove Hellvik
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

LHL Hjerneslags ærespris 2021 til Frank Becker

Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2021. Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, på hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

– Disse statuttene beskriver Beckers virke og sentrale rolle på en god måte, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

LHL Hjerneslag er en del av LHL, og er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Det er sentralstyret i LHL som utnevner prisvinneren. Hele begrunnelsen for å gi Becker prisen er følgende:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000, og slag er en hyppig årsak til funksjonshemming og funksjonssvikt. Gjenopptrening og rehabilitering er avgjørende for hvordan livet skal bli videre for den slagrammede. Nyere forskning har vist at hjernen har stor evne til å reorganisere seg etter skade gjennom god og riktig oppfølging. Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker er en av landets fremste eksperter på slagrehabilitering.

Han har som kliniker og forsker omfattende erfaring med rehabilitering av hjerneslagpasienter. Som rehabiliteringsmedisiner er Becker interessert i hvordan man kan redusere funksjonsnedsettelser og hvordan man kan ha et best mulig liv til tross for dem.

Han er opptatt av hvilke tiltak som hjelper den enkelte og hvordan helsetjenesten best kan innrettes for å hjelpe flest mulig på en optimal måte. Becker forsker på hjerneskaderehabilitering, og han er spesielt interessert i forstyrrelser av kognitive funksjoner og i språkvansker etter hjerneskade (afasi). Han er en av våre tydeligste stemmer i debatten om hvordan vi med utgangspunkt i pasienten kan gjøre rehabiliteringen best mulig tilpasset til utfordringer og muligheter den enkelte slagrammede har. Frank Becker er en selvskreven mottaker av en pris som skal gå til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Becker er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og med erfaring også fra nevrologi og nevrokirurgi, samt ambulansearbeid. Becker er klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, førsteamanuensis i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og forsker på hjerneskaderehabilitering. Han leder Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst. Becker har vært faglig ansvarlig for rehabiliteringsdelen av Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, og er medansvarlig for utarbeidelsen av pakkeforløp hjerneslag fase 2 (rehabilitering).

Prisen har tidligere blitt tildelt professor og overlege David Russell (2017), lege og forsker Maren Ranhoff Hov (2018), avdelingssjef ved avdeling for hjerneslag ved St Olavs Hospital, professor i hjerneslagsykdommer ved NTNU og faglig leder av Norsk hjerneslagregister, Bent Indredavik (2019) og overlege og tidligere leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt (2020).

Prisen består av et diplom og en portrettegning av prisvinner tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås.

For ytterligere kommentarer, kontakt prisvinner Frank Becker, mobil 951 44 638, eller generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Tommy Skar

Tommy Skar

Spesialrådgiver politikk
90 50 64 49