Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Martin Kurz, seksjonsoverlege, professor og leder i Norsk hjerneslagforening, mottar LHL Hjerneslags ærespris 2022 av Lin Iren Giske Andersen fra LHL Hjerneslag Ung Rogaland.
Foto: Svein Lunde

LHL Hjerneslags ærespris 2022 til Martin Kurz

Martin Kurz, seksjonsoverlege, professor og leder i Norsk hjerneslagforening, fra Stavanger, er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2022.

Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, på hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Disse statuttene beskriver Kurz sitt virke og sentrale rolle på en god måte, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Martin Kurz, seksjonsoverlege, professor og leder i Norsk hjerneslagforening, mottar LHL Hjerneslags ærespris 2022 av Lin Iren Giske Andersen fra LHL Hjerneslag Ung Rogaland. Foto: Svein Lunde, Stavanger universitetssjukehus.
Bilde: Martin Kurz, seksjonsoverlege, professor og leder i Norsk hjerneslagforening, mottar LHL Hjerneslags ærespris 2022 av Lin Iren Giske Andersen fra LHL Hjerneslag Ung Rogaland. Foto: Svein Lunde, Stavanger universitetssjukehus.

LHL Hjerneslag er en del av LHL, og er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Det er sentralstyret i LHL som utnevner prisvinneren. Begrunnelsen for å gi Kurz prisen er følgende:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000. Tiden fra symptomer på slag oppstår til pasienten blir diagnostisert og får behandling, er avgjørende for utfallet. Tid er hjerne. Ved rask identifisering, diagnostisering og behandling, og ved bruk av ideell behandlingsform, er prognosene ved hjerneslag gode. Martin Kurz har gjennom sitt arbeid, fra å spre kunnskap om symptomer på slag til systematisk å bidra til å forbedre hele behandlingskjeden og ta i bruk nevrointervensjon, reddet liv og gitt slagpasienter et bedre utgangspunkt for rehabilitering. Inspirert av Formel 1, sies det at uoffisielt at Stavanger universitetssjukehus er blitt verdens raskeste ved akutt hjerneslag: Flere pasienter med slag får behandling med trombolyse eller nevrointervensjon, og behandlingen blir gitt raskere etter at pasienten er lagt inn. Kurz er en fagperson som er opptatt av den slagrammede også i det videre forløp gjennom rehabilitering og oppfølging, og han ser verdien av og er en tilrettelegger for helsevesenets samarbeid med brukermiljøene.

Martin Kurz

Martin Kurz

Spesialist i nevrologi, professor II ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, seksjonsoverlege i Nevrosenteret, Stavanger universitetssjukehus og leder i Norsk hjerneslagforening.

Prisen har tidligere blitt tildelt overlege og professor David Russell (2017), lege og førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov (2018), overlege, professor og faglig leder Bent Indredavik (2019), overlege Anne Hege Aamodt (2020) og klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker (2021).

Prisen består av et diplom og en portrettegning av prismottaker tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås.