Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

LHL Hjerneslags ærespris 2020 til Aamodt

Nevrolog og overlege Anne Hege Aamodt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2020.

Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Disse statuttene beskriver Aamodts virke og sentrale rolle på en god måte, både nasjonalt og internasjonalt, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Anne Hege Aamodt med LHL Hjerneslags æresprisAnne Hege Aamodt med LHL Hjerneslags ærespris 2020 (Foto: Tommy Skar)

LHL Hjerneslag er en del av LHL, og er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Det er sentralstyret i LHL som utnevner prisvinneren. Hele begrunnelsen for å gi Aamodt prisen er følgende:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000 personer, og derfor er opplysningsarbeid om sykdommen, dens årsaker, symptomer, behandling og oppfølging viktig.

Like viktig er det å gi pasientene optimal behandling. Forskning er avgjørende for å redusere omfanget og konsekvensene av hjerneslag. Anne Hege Aamodt er en av landets fremste fagpersoner på sitt område og en sentral bidragsyter på alle forannevnte områder. Gjennom klinisk virksomhet, forskning og formidling bidrar hun blant annet til å forbedre behandlingen av slagrammede.

Juryen vil også trekke fram Aamodt som en pådriver for hjernehelsestrategien. Aamodt er en av få som kan veksle mellom formidling av forskningsresultater i medisinske tidsskrifter og på internasjonale fagkongresser for eksperter, og gjennom massemedia til et bredt publikum eller på et publikumsmøte for folk flest.

Prisvinneren er en viktig støttespiller for brukerorganisasjoner for slagrammede, personer med ervervet hjerneskade og pårørende.

Aamodt har gjennom de siste 6 årene vært leder i Norsk nevrologisk forening, som fyller 100 år i 2020, og hun er styremedlem i Hjernerådet og styremedlem i Norsk slagorganisasjon. Til daglig er Aamodt overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet der hun er fagleder for hodepineklinikken og er engasjert spesielt i klinisk forskning innen hjerneslag og hodepine. Hun leder de internasjonale multisenterstudiene TEN-CRAOS og NOR-FIB og er daglig leder av forskningsinfrastruktur for hjerneslag, ECRI. Hun har sin doktorgrad fra NTNU og er engasjert i internasjonale verv i European Stroke Organisation, European Academy of Neurology og World Federation of Neurology.

LHL Hjerneslags første ærespris ble delt ut i februar 2017, og den gikk da til professor David Russell. I 2018 gikk prisen til lege Maren Ranhoff Hov og i 2019 til professor Bent Indredavik.

Prisen består av et diplom og en portrettegning av prisvinner tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås. Tildelingen skjedde på slagkafé i Oslo Kongressenter torsdag kveld 13. februar.

For ytterligere kommentarer, kontakt prisvinner Anne Hege Aamodt, mobil 958 67 270, eller generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449. 

  • Oppstår plutselig, og skyldes en blodpropp eller en blødning i hjernen
  • Rammer hvert år ca. 12 000 personer i alle aldre
  • 44 prosent er kvinner og 56 prosent er menn
  • Gjennomsnittsalder for kvinner er 76 år og for menn 72 år
  • Ca. 85 prosent av hjerneslagene er infarkt (blodpropp) og ca. 15 prosent er blødning
  • Vanlig årsak til død og hyppig årsak til alvorlig funksjonshemning og langvarig institusjonsomsorg
  • Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atrieflimmer, tidligere hjerneslag, røyking og diabetes er viktige risikofaktorer
  • Sunn livsstil - med sunt kosthold, mosjon, røykestopp, vektkontroll og moderat alkoholforbruk - og behandling av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atrieflimmer og diabetes, kan redusere risikoen for hjerneslag