Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Christopher Olssøn

LHL Hjerneslags ærespris 2018 til Ranhoff Hov

Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål er tildelt LHL Hjerneslags ærespris 2018.

Prisen deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

Hvert år rammes om lag 12 000 personer av hjerneslag. Ved hjerneslag er tidsfaktoren kritisk. Hjerneceller som ikke får blodtilførsel dør etter rundt fem minutter. Får cellene noe blodtilførsel kan de klare seg i noen timer.

Sprer nødvendig kunnskap

– Maren Ranhoff Hov har gjennom sin deltakelse i forskningssamarbeidet mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Sykehuset Østfold HF og Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, samt sitt øvrige virke som fagperson og formidler, bidratt og bidrar til å spre nødvendig kunnskap om symptomer på hjerneslag og bevissthet rundt hvor viktig det er å komme raskt til diagnostisering og behandling ved hjerneslag, sier generalsekretær Tommy Skar.

Flytter grenser

– Ærespris fra LHL Hjerneslag er en stor og viktig anerkjennelse for meg og den forskningen Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør. Vi ønsker å flytte grenser for hvor pasienter rammet av hjerneslag kan få avgjørende diagnostikk og behandling. I et kappløp mot tiden må pasientene ivaretas så tidlig i sykdomsforløpet som mulig, og dette er utenfor sykehus, i ambulanse og luftambulansetjeneste.

Jeg tar med meg støtten som ligger i denne prisen, og skal i tiden fremover jobbe for et kompetanseløft i den prehospitale tjenesten slik at flere pasienter som rammes av hjerneslag skal få behandling, tidligere og med større effekt, sier Maren Ranhoff Hov.

Ranhoff Hovs bakgrunn:

  • Utdannet lege ved Universitetet i Tromsø
  • Mellomfag i Statsvitenskap fra NTNU
  • Ambulansearbeider i Nord-Troms
  • Stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og har levert doktorgradsavhandling om avansert diagnostikk av hjerneslag i den prehospitale tjenesten
  • Lege i spesialisering ved nevrologisk avdeling OUS, Ullevål
  • Vinner av Forsker Grand Prix Oslo/Akershus
  • LHL Hjerneslags første ærespris ble delt ut i februar 2017, og den gikk da til professor David Russell.

LHL Hjerneslag er en del av LHL, og er landets største brukerorganisasjon for slagrammede og pårørende. Det er sentralstyret i LHL som utnevner prisvinneren. Prisen består av et diplom og en portrettegning av prisvinner tegnet av Kerstin Skar fra Atelieret Garasjen, Ås. Tildelingen skjedde på LHL-kafé i Oslo Kongressenter torsdag kveld 15. februar.

For ytterligere kommentarer, kontakt prisvinner Maren Ranhoff Hov, mobil 934 58 492, eller generalsekretær i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449.