Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Har stilt opp for LHL i 25 år!

Fra Magne Hagen ble hjertesyk før fylte 50 år, ble han medlem i LHL. Nå har han vært frivillig tillitsvalgt i 25 år!

Det var på et kurs for hjertesyke på Feiring at Magne (75) først ble introdusert for LHL. Siden har han vært medlem.

Den tidligere selgeren har jobbet masse frivillig, blant annet med å arrangere kurs for nye tillitsvalgte.

– Som leder av LHL Hadeland var jeg med å starte opp LHLsenter Hadeland på Gran i 2003. I årene framover var styret og jeg ansvarlig for alle aktiviteter, møter, kurs og sosiale sammenkomster. Seinere satt jeg i et utvalg som hadde som formål å starte opp LHLsenter på landsbasis. 

– Gjennom årene har jeg også på landsbasis holdt mange kurs for nye tillitsvalgte, samtidig som jeg har sittet i Sentralstyret, sier han.

Magne Hagen

Magne Hagen

– Jeg har vært innom det meste. Vært lokallagsleder i LHL Hadeland i 12 år, så på fylkes- og regionsbasis og nå sist 10 år i Sentralstyret.

Nå er jeg ikke valgbar lenger, men jeg har fått et ekstra år i Sentralstyret på grunn av koronaen.

Stort engasjement

Engasjementet har vært der fra første stund, og Magne kjenner LHL veldig godt.

– Særlig pasientorganisasjonen. Mye har ligget brakk nå under koronaen, så der har vi mye å hente. En stor del av medlemmene er i en aldersgruppe som ikke akkurat er racere på dataen, og nå foregår jo alt der. Mange syns det er litt vanskelig. Og det sosiale er jo veldig viktig. Det å se folk og prate sammen ansikt til ansikt.

I LHL er lokallagene selve grunnstammen i organisasjonen

Uten lokallagene hadde det ikke vært noen aktiviteter rundt omkring i Norges land. De er meget viktige, sier han.

Veien fremover mener Magne må fokuseres på pasientorganisasjonen.

Vår jobb fremover er å drive informasjon, pasientorganisasjonen og jobbe forebyggende.

For meg har det å være engasjert i LHL gitt glede, kunnskap og trygghet.

Dette har jeg nyttiggjort meg i mitt møte med andre. Å lytte, veilede, informere og å skape trygghet er selve grunnstammen i LHLs viktige likepersonsarbeid.

Krevende år

Det har vært interessante og til tider krevende år med både opp- og nedturer.

– Det blir nok utfordringer fremover også, og jeg ønsker de nye tillitsvalgte som blir valgt til høsten, lykke til! Jeg kommer fortsatt til å være medlem i LHL. LHL er en viktig del av meg. Fortsatt vil jeg nok ha meninger om aktuelle saker i organisasjonen. 

Etter å ha jobbet frivillig på landsbasis og vært tillitsvalgt i fylket og i regionen, så ser han tilbake på mange hyggelige møter.

– Jeg har møtt så mange hyggelige mennesker gjennom LHL! Det gjenspeiler seg i Norges befolkning. Akkurat som lokallagene! LHL har gitt meg en stor trygghet. Det er en kjempe organisasjon, sier han.

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL

Som medlem støtter du LHLs arbeid for mennesker med hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og pårørende, og får en rekke gode tilbud og medlemsfordeler.

Bli medlem