Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Odd styrer egen helse med iPaden!

Mestring og trygghet definerer Odd Haugeruds nye hverdag, takket være digital hjemmeoppfølging.

– Dette er framtiden, sier LHL-medlem Odd Haugerud begeistret, og viser hvordan han daglig måler blodtrykket hjemme i stua og sender det til en oppfølgingssentral via nettbrettet.

78-åringen fra Greåker har vært hjertesyk siden 1985 og ble bypass-operert i 1986. 

– Jeg har klart meg med tabletter, men etter en hofteoperasjon i 2016 kom blodtrykket ut av kontroll. Jeg var virkelig bekymret, forteller han.

Høsten 2016 satt Helsedepartementet i gang et prøveprosjekt med velferdsteknologi og avstandsoppfølging. Det var selskapet Dignio som utviklet tjenesten og Sarpsborg kommune var med på prøveprosjektet. De ønsket å ha med pasienter med hjertesykdom, diabetes, kols og astma. Odd var en av de første som fikk prøve det ut.

– Med hjerteproblemer i 40 år så er ikke høyt blodtrykk bra. Da jeg fikk måleutstyret hjem og kunne måle hver dag, så ga det en god dokumentasjon på hvor høyt det var. Skal en lege kunne gi de rette medisinene så må man vite verdiene over tid.

Med dette utstyret fikk jeg oversikt over helsen min

Jeg så hvor høyt blodtrykket var over flere uker, og da jeg tok med iPaden til legen kunne han på 2 minutter bestemme hvilken medisin jeg skulle ha. Jeg kunne se hvordan blodtrykket utviklet seg. Det gjorde meg trygg. Dette er et utrolig fint verktøy, sier han.

Les om hjertesvikt

Smart løsning

Ifølge Kommunikasjons- og markedssjef i Dignio, Marianne Wilhelmsen, så får pasientene tilgang på en pasientapp, enten på et nettbrett eller på egen smarttelefon. I appen får pasienten tilpassede oppgaver etter avtale med lege. Det kan være målinger som gjøres, spørreskjema som skal svares på eller for eksempel et treningsopplegg. Pasienten utstyres ved behov med eget måleutstyr.

Appen er integrert med en rekke måleapparater, som for eksempel blodtrykksmåler, spirometer, vekt, pulsoksymeter og aktivitetsmåler. Så overføres resultatene automatisk via Bluetooth til appen og videre til plattformen hvor helsepersonell overvåker.

– Pasienten har da all tilgang på egne data. De kan se utviklingen og kan lære mer om egen helse og hva som påvirker den.

Målet er at pasientene skal oppleve økt mestring, trygghet og livskvalitet.

Gjennom appen kan pasienten kommunisere med helsepersonell, enten via melding eller i en avtalt videokonsultasjon. Wilhelmsen peker på at digital hjemmeoppfølging kan være ett av svarene på hvordan helsevesenet kan bli mer bærekraftig.

– Helsepersonell kan i plattformen følge opp et stort antall pasienter på samme tid uten at det går på bekostning av kvaliteten. Løsningen er basert på et varslingssystem som gjør det lettere for dem å prioritere de som trenger det mest først. Hvis en pasient sender en melding, gjør en måling utenfor de satte grenseverdiene eller det oppstår et nytt symptom, som for eksempel feber, så vil det gå av et varsel. Varselet får farge ut i fra hvor alvorlig det er. Helsepersonell kan jo da se på alle tidligere målinger, lese om pasienten og se på tidligere kommunikasjon. Dette er viktig beslutningsstøtte slik at de kan ta riktige avgjørelser i den videre oppfølgingen, forklarer hun.

Pasienten får kontrollen

Mona Kristoffersen er sykepleier med videreutdanning i velferdsteknologi. Hun har jobbet med digital hjemmeoppfølging siden 2014, var med i nasjonalt velferdsteknologi program (NVP) fra 2014–2016, med erfaringsutvekslinger til NVP ut 2021.

– Digital hjemmeoppfølging er effektivt og trygt både for pasienten og personalet. Man overlater litt av kontrollen til pasientene. Nå har vi 40 pasienter på løsningen i Sarpsborg kommune. Vi gjør daglige målinger. Hvis noen får for høye verdier kan de ringe en vakttelefon og bli fulgt opp akutt. Vi har pasienter med kols, diabetes, kreft og har hatt pasienter med Covid-19. Pasientene får tilpasset en individuell løsning, et nettbrett med måleinstrumenter og et spørreskjema. Så lager vi aktivitetsliste i samarbeid med pasienten. Det er viktig at vi får pasienten med på noe de kan håndtere, sier hun.

Gir bedre behandling

Ifølge Mona får pasientene en stor fordel ved at de lærer sin egen sykdom å kjenne og hva den betyr for kroppen sin.

– Når en pasient får hjemmeoppfølging, så bruker vi de første 14 dagene til å kartlegge, og se hvilke verdier som er normale for de ulike pasientene. Digital hjemmeoppfølging krever faglig kompetanse på den andre side av bordet. Jeg har hatt pasienter på oppfølging siden 2014, og jeg vet ikke hvor de hadde vært i dag hvis de ikke hadde hatt måleinstrumentene til å kunne ta vare på sin egen helse. Legene kan se verdiene over tid. Det gjør at pasienten og får bedre behandling.

Folk ønsker å sitte i forsetet og styre egen helse. Du eier din egen helse, du eier dine egne symptomer og du eier din egen plan.

Digital hjemmeoppfølging fikk særlig fart under koronaen, når det var vanskelig med hjemmebesøk. At de kunne få utstyr til digital oppfølging og ha videokonferanser med helsepersonell var gull verdt. Nå slipper vi å løpe fra pasient til pasient. Vi får satt av mer tid til å ha lengre oppfølgingsmøter. Det gir bedre kvalitet for pasienten, sier hun.

Enkelt å bruke

Odd synes utstyret er enkelt å bruke.

– Jeg åpner dekslet på iPaden og den kobler seg opp mot et oppfølgingskontor. Så setter jeg på blodtrykksmansjetten, trykker på knappen til blodtrykkskompressoren, mansjetten pumper seg opp og teller ned. Så blir dataene overført trådløst til iPaden og videre til oppfølgingskontoret, hvor det sitter sykepleiere som følger med, forklarer han.

Det er SIM-kort i utstyret som gjør at han kan ta det med seg over alt.

– Når jeg reiser på hytta så er måleinstrumentet med. Når man føler at man har kontroll, da virker det på hele kroppen. Ved å måle helsa hver dag får man visshet. Det gir et mye bedre liv. Det skal mye til å erstatte en varm hånd. Men jeg ser på nettbrettet mitt som et alternativ til en varm hånd. Vi må godta et utviklingen går mot mer digitalisering. Og det er så enkelt at alle klare det.

For meg er det å åpne dekselet som om å åpne en dør inn til et legekontor. Jeg ser for meg sykepleiere og leger.

De sitter og venter på at jeg skal begynne å måle. Og når jeg har målt ferdig så går resultatene trådløst til oppfølgingskontoret. Alt skjer automatisk. Jeg har brukt dette i snart 5 år og det har fungert perfekt. Jeg er så begeistret for dette og jeg håper at så mange som mulig kan få samme hjelp. Det har endret hverdagen min og gitt meg både kontroll over egen helse, trygghet og mye mer frihet! Sier Odd Haugerud.

Hvem kan få det?

Ifølge Mona Kristoffersen så kommer Helsedirektoratet ut med Nasjonale anbefalinger til kommunene.

– Dette står sterkt hos kommunene. I dag er det flere leverandører av digital hjemmeoppfølging, forteller hun.

Marianne Wilhelmsen i Dignio kan bekrefte at det fortsatt er for få kommuner som tilbyr digital hjemmeoppfølging til pasienter i kommunen. Men hun påpeker at det å flytte helsetjenester hjem til pasienten er sentralt i den nasjonale Helse- og sykehusplanen.