Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig
Mugg

Muggsopp kan føre til helseplager

Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp.

Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå sykdom.

Symptomene kan være:

  1. Astma (for eksempel hoste, pipende pust, trykk for brystet)
  2. Høysnue (for eksempel tett eller rennende nese, nys og kløe i øyne)
  3. Hodepine
  4. Tretthet
  5. Nedsatt allmenntilstand
  6. Konsentrasjonsvansker    

Hvis du har hatt noen av disse symptomene i lengre perioder er det viktig å kontakte fastlegen. Om du har mistanke om fukt og mugg i boligen bør legen også bli informert om dette.

Det foreligger ingen tall på hvor mange mennesker i Norge som blir eksponert for innendørs muggsopp.

Hvis du er blitt syk av å oppholde deg i boligen bør du vurdere å flytte ut mens skaden blir utbedret.  

Fakta om muggsopp:

Muggsopp finnes overalt, så vel innendørs som utendørs. det fins mer enn 100.000 arter av muggsopp. Minst 1000 av disse er vanlige i Norge. De fleste muggsopparter en vanligvis finner, er i normalt forekommende omfang ikke farlige for friske personer. Det er likevel slik, at hvis man utsattes for mye muggsopp over tid, kan det påvirke helsen. Hvert menneske har en "terskel" for hvor mye muggsopp en tåler. Jo oftere en er eksponert for muggsopp, jo raskere nås terskelen.

Verdens helseorganisasjon konkluderer

Hvis du bor i et fuktig hus eller har fukt og muggsopp i boligen, så er du utsatt for en økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring av astma, konkluderer både Verdens helseorganisasjon (WHO), som har sett på data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold og Folkehelseinstituttet, FHI*. I tillegg viser de til at fuktproblemer eller muggsopp også kan forårsake bronkitt og eksem.

Rapport

* Dette er konklusjon i en rapport fra 2009, Verdens helseorganisasjon (WHO), som har sett på data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold. Folkehelseinstituttet, FHI, viser også til nyere forskning som bekrefter de tidligere påviste sammenhenger.

 

Kilde:

Folkehelseinstituttet